TLN niet tevreden over investeringen infrastructuur van kabinet

Op Prinsjesdag werd duidelijk dat het kabinet met de nieuwe begroting vol gaat voor investeren en het stimuleren van de economie. Transport en Logistiek Nederland (TLN) denkt echter niet dat de geplande investeringen en steunpakketten voldoende zijn om Nederland uit de huidige economische crisis te krijgen. Daarnaast is de ondernemersorganisatie teleurgesteld over de plannen voor de weginfrastructuur. Dit meldt TLN.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft geld vrij gemaakt voor investeringen, maar het grootste deel van dit geld gaat naar het spoor en daar is TLN niet over te spreken. Achterstallig onderhoud aan bruggen en viaducten is volgens TLN een belangrijke zaak waar ook geld voor zou moeten zijn. Dit achterstallige onderhoud kost transportbedrijven namelijk geld omdat ze steeds vaker te maken krijgen met hinder door wegafsluitingen.

Andere punten waar het kabinet op zou moeten focussen volgens TLN zijn extra investeringen in belangrijke transportroutes zoals de A1, A12, A15, A58 en A67, en het snel oplossen van het stikstofprobleem.

Door: Nationale Transportgids