Nieuw asfalt testen op Innovatiestrook A58

Aan de snelweg A58 op en rondom verzorgingsplaats Kloosters, ter hoogte van Oirschot, verrijst in het najaar 2021 een Innovatiestrook. Op deze proeftuinlocatie worden innovaties op het gebied van infrastructuur getest en gemonitord. Het project is nu aanbesteed en wordt in januari gegund. Dit meldt Rijkswaterstaat.

Minister van Nieuwenhuizen: “Ik heb de realisatie van de nieuwe Innovatiestrook, het startpunt van de Proeftuin InnovA58 bij Oirschot, naar voren gehaald. Belangrijk, want met deze unieke testlocatie voor infra-innovatie testen we vanaf najaar 2021 slimme oplossingen voor de reis van vandaag en de wereld van morgen. Zo werken we toe naar klimaatneutrale en circulaire snelwegen.”

Praktischer en efficiënter

Duurzame innovaties gaan hard, ook in de wegenbouw. Onderzoek vindt nu nog plaats op diverse locaties in Nederland. Op de nieuwe Innovatiestrook, van maar liefst 1400 meter, komt dit samen. Dit is praktischer en efficiënter. De teststrook, die onderdeel is van InnovA58, blijft toegankelijk voor het reguliere verkeer.

Asfalt testen

In het najaar van 2021 wordt gestart met het testen van vier verschillende soorten asfalt. Met natuurlijke of circulaire materialen als basis op zoek naar duurzame wegverhardingen die zo lang mogelijk meegaan. Verder gaan er bijvoorbeeld proeven plaatsvinden op het gebied van energieopwekking, slimme mobiliteit, geluidswering en verlichting.

Innovaties structureel toepassen

Op de Innovatiestrook worden krachten gebundeld. Kennisinstellingen, marktpartijen, lokale ondernemers en omwonenden werken samen op zoek naar nieuwe initiatieven en innovaties. Uitgangspunt is dat innovaties zo veel mogelijk op, aan of rond de weg getest en gemonitord worden. Zo wordt praktijkervaring opgedaan, zodat de kans op succesvolle, structurele toepassingen vergroot wordt. Doel is ook een aantal innovaties toe te passen bij de A58-wegverbreding.

Door: Nationale Transportgids