Rijkswaterstaat onderzoekt tevredenheid onder vrachtwagenchauffeurs

Rijkswaterstaat voert op dit moment een tevredenheidsonderzoek uit onder vrachtwagenchauffeurs, die gebruikmaken van de wegen waar Rijkswaterstaat beheerder van is. Op deze manier krijgt Rijkswaterstraat inzicht in de mate van tevredenheid van de vrachtwagenchauffeur als weggebruiker en welke (nieuwe) wensen er leven. Dit meldt Rijkswaterstaat. 

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek worden onder andere gebruikt om de tevredenheid op een hoog peil te houden en waar mogelijk te verbeteren door concrete acties uit te voeren.

Meedoen

Hoe oordeelt u als vrachtwagenchauffeur over de doorstroming en informatievoorziening op de wegen waar u vaak rijdt? Over de (veiligheids-) situatie op verzorgingsplaatsen langs de snelweg? Onder andere deze vragen komen in de enquête aan bod.

Rijkswaterstaat nodigt alle vrachtwagenchauffeurs uit die in de afgelopen twee weken minstens éénmaal op de Nederlandse auto(snel)wegen hebben gereden om deel te nemen aan het onderzoek en de vragenlijst in te vullen.

Nieuwe ontwikkelingen

Rijkswaterstaat wil klantgericht en wendbaar inspelen op nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke behoeften. Dit houdt in dat Rijkswaterstaat handelt vanuit de behoeften van het publiek en de weggebruiker.
Dit vergt naast kennis over het gebruik van de netwerken ook kennis over de wensen en meningen van het publiek. Rijkswaterstaat gebruikt deze beleving van het publiek voor het gefundeerd inzetten van verbeteringen op basis van publiekssignalen.

Naast het signaleren van concrete verbeterpunten, worden ook langjarige reeksen opgebouwd rondom de ontwikkeling van de tevredenheid.

Door: Nationale Transportgids