Verkeerscampagne ‘MONO, ongestoord onderweg’ weer van start

Social media en het verkeer gaan niet samen. Toch vinden sommige weggebruikers het moeilijk om binnenkomende appjes en updates te weerstaan. Volgens inschatting van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) leidt dit gedrag tot enkele tientallen slachtoffers per jaar. Daarom gaat op maandag 7 september de landelijke campagne ‘MONO, ongestoord onderweg’ weer van start. Dit meldt de provincie Limburg.

Doel van de campagne is fietsers en automobilisten te stimuleren en motiveren om zonder afleiding aan het verkeer deel te nemen. Nieuw is dat ook werkgevers gestimuleerd worden om MONO-beleid toe te passen, zodat werknemers zonder afleiding aan het verkeer kunnen deelnemen.

Mono zakelijk

Ongestoord onderweg zijn is goed voor de verkeersveiligheid én voor bedrijven zelf. Mono-zakelijk helpt met het zichtbaar maken van MONO in bedrijven en organisaties. Onder meer door de bedrijfsvoering zo in te richten dat medewerkers ongestoord onderweg zijn. Kleine acties om afleiding - via berichten, video calls en social media op de mobiele telefoon en andere devices - te voorkomen, kunnen al een groot verschil maken. Door MONO rijden actief uit te dragen, zien steeds meer anderen het belang daarvan in. Meer info op www.monozakelijk.nl.

Campagne

Iedereen doet het wellicht wel een keer: mails lezen, een berichtje versturen of de laatste apps checken tijdens het autorijden of op de fiets. In deze campagne wordt, naast de automobilist en fietser, juist ook de sociale omgeving aangesproken om zo de sociale druk en de ‘fear of missing out’ bij de bestuurder weg te nemen. De campagne heeft tot doel om mensen bewust te maken van het afleidende effect van smartphonegebruik tijdens het rijden en van de risico's die dat gedrag veroorzaakt voor de eigen veiligheid en die van andere verkeersdeelnemers. Onderweg zijn is de beste reden om niets te doen met sociale media.

Door: Nationale Transportgids