Terugkeerplicht trucks en chauffeurs wordt toch nader onderzocht

Het Mobility Package van de Europese Commissie is net goedgekeurd, maar toch roepen sommige elementen al twijfels op. De nieuwe regel dat trucks elke acht weken, en chauffeurs elke drie of vier weken, terug moeten keren naar het thuisland wordt nader onderzocht, zo kondigt transportcommissaris Adina Valean aan. Dit meldt TTM.

Valean heeft haar bedenkingen bij de nieuwe regels, omdat deze mogelijk in strijd zijn met de ambities die vastgelegd zijn in de Green Deal: “Ik ben blij met de stemming van het Parlement, maar de Commissie betreurt het dat de nieuwe regels elementen bevatten die mogelijk niet in overeenstemming zijn met de ambities van de Europese Green Deal en de doelstelling om tegen 2050 een klimaatneutrale EU tot stand te brengen. Ik doel dan op de  verplichte terugkeer, om de acht weken, van de vrachtwagen naar de lidstaat van vestiging en de beperkingen die worden opgelegd aan het gecombineerd vervoer. Deze maatregelen maakten geen deel uit van de voorstellen die de Commissie op 31 mei 2017 heeft goedgekeurd en het effect ervan is nooit onderzocht.”

Inefficiënt vervoerssysteem

Valean vreest dat de terugkeerplicht leidt tot een inefficiënt vervoerssysteem en daarmee tot een toename van onnodige uitstoot en vervuiling. Daarom laat ze onderzoeksbureau Ricardo nu een effectenstudie uitvoeren. “We zullen de conclusies van de studies voor het einde van dit jaar klaar hebben. De Commissie zal, indien nodig, gebruik maken van haar recht om met een gericht wetgevingsvoorstel te komen voordat de twee bepalingen in werking treden.”

Door: Nationale Transportgids