Nog dit jaar nieuwe subsidie voor elektrische trucks

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) komt dit najaar met de nieuwe DKTI-subsidieregeling. Bij de vernieuwde regeling gaat het naast innovatie ook om ‘learning by using’. Dit meldt TTM.

Via de nieuwe regeling kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor het in gebruik nemen van elektrische trucks en/of laadinfra. Er was al geruime tijd vraag naar een subsidie die het mogelijk maakt om het aantal duurzame vrachtauto’s op te schalen, en de RVO geeft daar nu gehoor aan.

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

De subsidies worden verstrekt via het ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’-principe, dus ondernemers die er gebruik van willen maken dienen niet af te wachten, maar op tijd actie te ondernemen en het voorbereidende werk te doen. Wie vragen heeft kan contact opnemen met de subsidieadviseurs van de RVO.

Door: Nationale Transportgids