Bestelauto verzekeren

Het vervoeren van goederen vindt plaats op tal van manieren. Kort gezegd gebeurt dit over land, over zee en door de lucht. Bij deze vormen van vervoer komen diverse belangen samen: voor de vervoerder, voor de verzender en ook voor de ontvangende partij. Vanzelfsprekend wil je het risico op schade of vernieling tijdens vervoer en transport zo klein mogelijk houden, te meer omdat dit stevige financiële gevolgen kan hebben. Welke verzekeringen komen kijken bij vervoer over de weg? 

Goederenvervoer met een bestelbus 

Veel kleine en middelgrote ondernemers gebruiken een bestelbus voor het vervoeren van goederen. Een logische keuze. De bestelbus is compact, snel en beschikt over voldoende laadruimte. Gebruik je de bestelbus om goederen te verplaatsen van A naar B, dan is het zowel verplicht als verstandig om deze te verzekeren. Over welk type verzekering hebben we het? 

Een verplichte WA-verzekering

Bij de aanschaf van een bestelauto is een WA-verzekering afsluiten verplicht, ook wel bekend als de bestelautoverzekering. Een bestelautoverzekering afsluiten kan op drie niveaus: Wettelijke Aansprakelijkheid (basis), Beperkt Casco en Volledig Casco. Binnen de verzekering wordt eventuele schade als gevolg van een ongeluk (deels) gedekt. Men gaat tevens uit van twee componenten: schade toegedaan aan de wederpartij, en schade aan het eigen voertuig en aanverwante producten/goederen. Binnen de voorwaarden van deze verzekering voor de bestelauto wordt uitgegaan van een maximaal beladen gewicht van 3.500kg.  

In de meest uitgeklede vorm van de WA-verzekering, die van Wettelijke Aansprakelijkheid, ben je niet verzekerd voor schade aan je eigen voertuig of diefstal van goederen. Schade bij de wederpartij is echter wel verzekerd binnen de ‘kale’ WA-verzekering. Deze verzekeringsvorm is logischerwijs het meest voordelig, maar de dekking is niet optimaal. De bestelautoverzekering WA+ beperkt casco is een relatief voordelige tussenoptie. Je bent verzekerd tegen de schade bij de wederpartij, en ook elementen van de eigen schade vallen onder de dekking. Denk daarbij aan schade door diefstal of extreme weersomstandigheden, hetgeen bij goederenvervoer een rol kan spelen. De meest uitgebreide, en daarmee meest kostbare vorm van de bestelautoverzekering is die van WA+ volledig casco. Met uitzondering van extreme gevallen is binnen deze verzekering sprake van volledige dekking. Met name voor zakelijk goederenvervoer is dit een interessante optie. 

Vervoerder niet altijd aansprakelijk

Is er onverhoopt sprake van schade of vernieling aan een product ten tijde van het vervoer, dan is het niet gezegd dat je als vervoerder 100% aansprakelijk bent. Overmacht, diefstal of slecht verpakte goederen zijn omstandigheden waarbinnen een vervoerder lang niet altijd aansprakelijk is voor de geleden financiële schade. In diverse gevallen moet de verkopende partij zichzelf verzekeren tegen transportrisico’s, en dit doet zij middels de transportverzekering. Ook dienen afspraken tussen koper en verkoper als leidraad voor de vraag wie op welk moment van het transport het risico op zich neemt bij mogelijke schade of verlies van goederen.

Goederenvervoer met bestelauto neemt al jaren toe

Dat voor bestelauto’s een eigen verzekering bestaat, mag gezien de cijfers geen verrassing worden genoemd. Al vijf jaar op rij zien we een groeiend aantal bestelauto’s op de Nederlandse wegen, met name voor zakelijk gebruik. In de sectoren vervoer en opslag is de bestelauto steeds vaker een standaard. Voor welke verzekeringsvorm men kiest, is evenwel afhankelijk van het gebruiksdoel, zowel zakelijk als privé. Wil je een financiële strop op zakelijk vlak voorkomen, dan is het verstandig om je te oriënteren op de mogelijkheden en voordelen van de bestelautoverzekering. Je kunt dit ook bespreken met een adviseur.