Provincie Limburg faciliteert uitbreiding VDL Nedcar met nieuwe randweg

Gedeputeerde Staten Limburg hebben dinsdag 30 juni 2020 een ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) vastgesteld om de uitbreiding van autofabriek VDL Nedcar in Born te faciliteren. Via het PIP-traject kan een randweg naar de fabriek snel aangelegd worden, een voorwaarde voor de autobouwer om uit te breiden en nieuwe klanten aan te trekken. Dit meldt de Provincie Limburg.

Uitbreidingsmogelijkheden zijn van cruciaal belang voor de toekomst van VDL Nedcar, zeggen gedeputeerden Joost van den Akker en Hubert Mackus in een toelichting. “Het bedrijf wil naast BMW meerdere klanten kunnen bedienen en heeft daarvoor ruimte nodig. VDL Nedcar is van groot belang voor de versterking van de Limburgse economie. Dit betekent immers behoud en uitbreiding van de werkgelegenheid en versterking van de positie van de maakindustrie in Zuid-Nederland. Juist nu is het van belang om de automotive-sector in Limburg vanuit het lange termijn perspectief te blijven beschouwen.”

Kosten aanleg randweg

De totale aanleg van de weg is geraamd op 62 miljoen euro. Om de meerkosten die geraamd zijn op 22 miljoen te dekken, is de Provincie samen met VDL Nedcar in onderhandeling met het Rijk. Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer heeft woensdagmiddag bij VDL Nedcar bekendgemaakt 2,5 miljoen euro extra uit te trekken voor de uitbreidingsplannen. Provinciale Staten nemen in december een besluit over het ontwerp-PIP.

Door: Nationale Transportgids