Schatkist loopt veel inkomsten mis door belastingvoordeel elektrische auto's

De belastingvoordelen voor eigenaren van elektrische auto’s zijn een duur instrument om de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) te verminderen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport.

Om het bezitten van elektrische auto’s aantrekkelijker te maken, omdat die schoner zijn, krijgen eigenaren fiscale voordelen. Deze zorgen ervoor dat de schatkist behoorlijk wat belastinggeld misloopt, zowel per auto als per bespaarde ton CO2. Zelfs vergeleken met het geld dat het kabinet per bespaarde ton uitgeeft aan subsidies voor projecten die CO2-uitstoot verminderen, "blijft sprake van relatief hoge bedragen", aldus de Rekenkamer.

Bijdrage elektrische auto aan klimaatdoelen nog gering

De bijdrage van auto’s die geen CO2 uitstoten "aan luchtkwaliteits- en klimaatdoelen is nog gering in vergelijking met de totale uitstoot van CO2, stikstofoxiden en fijnstof door het wegverkeer", schrijven de onderzoekers. "Er is nog een forse toename van het aantal nul-emissieauto’s nodig om een substantiële uitstootbesparing te bereiken."

Door: ANP