Normal_vrachtverkeer__auto_s_snelweg

De CO2-uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal 8,7 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2019. De afname van de CO2-uitstoot komt vooral doordat de energiebedrijven bij hun productie minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet. Ook de impact van de coronacrisis was zichtbaar in de CO2-uitstoot. Zo was de CO2-uitstoot luchtvaart in het eerste kwartaal 11 procent lager dan een jaar eerder. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het eerste kwartaal van 2020 was het weer zachter dan dat van 2019. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot in het eerste kwartaal 7,5 procent lager dan een jaar eerder.

Lagere CO2-uitstoot transportsector

De CO2-uitstoot van de transportsector lag in het eerste kwartaal 7 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook de toegevoegde waarde was lager in deze periode. De uitstoot van de luchtvaart en wegvervoer was fors lager, als gevolg van de coronacrisis waren er vooral in maart minder vervoersbewegingen. Het aandeel van de transportsector in de totale uitstoot was ruim 10 procent.

Lagere CO2-uitstoot energiebedrijven

In het eerste kwartaal van 2020 was de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer 20 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze bedrijven waren in het eerste kwartaal goed voor 23 procent van de totale uitstoot. Elektriciteitsbedrijven hebben bij hun productie minder steenkool en meer aardgas ingezet. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO2 uitgestoten dan bij steenkool. De elektriciteitsproductie van de elektriciteitsproducenten was lager dan in het eerste kwartaal van 2020 terwijl er juist meer elektriciteit werd geïmporteerd. Ook de productie van wind- en zonne-energie was hoger dan in het eerste kwartaal van 2019.

Landbouw en industrie stoten minder CO2 uit

In het eerste kwartaal was de CO2-uitstoot door het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid 2,5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit cluster was in het eerste kwartaal van 2020 goed voor ruim een derde van de totale uitstoot. De emissies daalden onder andere in de landbouw, de chemische industrie en de basismetaalindustrie.

Door: Nationale Transportgids