Onderhoud Zeelandbrug zorgt voor stremmingen wegverkeer en scheepvaart

Van 6 tot en met 8 juli wordt er gewerkt aan het wegdek van de Zeelandbrug. De werkzaamheden vinden gedeeltelijk plaats tijdens een reguliere onderhoudsnacht. Het werk kan enige hinder met zich meebrengen en tijdens de werkzaamheden zal het wegverkeer en vaarwegverkeer (gedeeltelijk) worden gestremd. Dit meldt de Provincie Zeeland.

Tijdens de voorgaande onderhoudsnacht is gebleken dat het wegdek ter hoogte van de bewegende delen (circa 150 meter) sneller slijt dan verwacht. Om verdere slijtage van het wegdek en opspattende steentjes te voorkomen, is tijdelijk de snelheid verlaagd van 80 naar 50 kilometer per uur. Van 6 tot en met 8 juli wordt het wegdek gerepareerd. Op 9 juli geldt weer een maximum snelheid van 80 kilometer per uur.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden is de Zeelandbrug van 6 juli 22.00 uur tot en met 7 juli 6.00 uur afgesloten voor verkeer. Overdag, tussen 6.00 uur en 0.00 uur, is de Zeelandbrug vanuit beide richtingen bereikbaar via een rijstrook. Van 8 juli 0.00 uur tot en met 5.00 uur is de Zeelandbrug volledig afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt tijdens de stremming omgeleid. Omleidingen staan aangegeven op de borden en online te raadplegen. Het scheepvaartverkeer is volledig gestremd van 6 juli 22.00 uur tot en met 8 juli 5.00 uur.

Door: Nationale Transportgids