Vernieuwing A6 is schoolvoorbeeld van circulaire wegenbouw

Volledig klimaatneutraal en circulair werken: dat is de doelstelling van Rijkswaterstaat voor 2030. Het project ‘Groot onderhoud A6 Lelystad-Noord – Ketelbrug’ dat in 2021 start, is een grote stap in de goede richting. Dit meldt Rijkswaterstaat.

Bij de vernieuwing van de A6 wordt er gefocust op duurzame en circulaire wegenbouw, wat een toekomstbestendige snelweg als resultaat moet hebben.

Het project groot onderhoud A6

Het vernieuwen van de snelweg A6 tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug bestaat uit een aantal onderdelen.

  • De opdracht: de rijbaan verbreden, het asfalt vervangen en funderingsproblemen (veroorzaakt door hoogovenslakken) oplossen.
  • De aanpak: om gezamenlijke ambities vast te stellen en draagvlak te creëren maakt Rijkswaterstaat gebruik van de Aanpak Duurzaam GWW (lees hier meer over deze aanpak).
  • Het doel: een project realiseren met zo min mogelijk milieu-impact. Binnen het project werd gekeken op welke objecten er de meeste milieuwinst te behalen valt. Dat bleken het asfalt en de fundering te zijn.

Milieu-impact verminderen

De Milieu Kosten Indicator-waarde (MKI-waarde) was een gunningscriterium bij het vervangen van het asfalt. Dit getal wordt berekend op basis van de milieueffecten van de materialen, het bouwwerk of de bouwmethode gedurende de gehele levenscyclus. Hoe lager het getal, hoe duurzamer.

Normaal gesproken wordt er een vaste ondergrens gehanteerd. Bij dit project werd er echter gekozen voor een flexibele ondergrens. Op die manier wilde Rijkswaterstaat de markt uitdagen om de meest duurzame asfaltmengsels met een minimale milieu-impact in te zetten. En juist die wisselwerking met de markt leidde tot een goede oplossing: de milieu-impact van het asfalt is 50 procent lager dan normaal.

Circulair denken is omdenken

Circulair werken was zonder meer de grootste uitdaging in dit project, aldus Rijkswaterstaat. Het vraagt om andere werkmethoden. Neem bijvoorbeeld het vervangen van de fundering: door de hoogovenslakken te verwijderen en te vervangen door menggranulaat wordt het probleem opgelost. Maar het is geen circulaire werkwijze. Daarom daagde Rijkswaterstaat de markt uit om te innoveren. Hierdoor werd een nieuwe circulaire werkwijze geboren: het bestaande funderingsmateriaal wordt zo bewerkt dat het weer hergebruikt kan worden in hetzelfde project. Ook bij toekomstig onderhoud kan het funderingsmateriaal steeds hergebruikt worden. Bouwbedrijf Heijmans zal de werkzaamheden uitvoeren.

Door: Nationale Transportgids