Verkeersexperiment in Rotterdam: minder rijbanen, meer ruimte voor fietsers

Rotterdam heeft drie verkeersexperimenten gepland staan, bij de Maastunnel, de Erasmusbrug en op het Kruisplein en Eendrachtsplein. Ondanks de coronacrisis gaan deze experimenten gewoon door. Er wordt getest met een rijbaan minder, een autostrook als wachtplaats voor fietsers en het weren van doorgaand verkeer. Dit meldt Algemeen Dagblad.

De luchtkwaliteit in de Maastunnelcorridor voldoet niet aan de Europese normen. Daarom moet de uitstoot van stikstofdioxide omlaag gebracht worden. Om dit voor elkaar te krijgen wordt een ‘e-lane’ ingesteld in de Maastunnel: een aparte rijbaan voor een snelle elektrische bus en ander elektrisch verkeer. Deze overgang gebeurt niet van de ene op de andere dag. Eerst moet er stapsgewijs voor gezorgd worden dat er minder verkeer rijdt op de wegen naar de tunnel.

Fietsers

Bij de Erasmusbrug wordt een experiment uitgevoerd met betrekking tot het fietsverkeer. De Erasmusbrug is een druk verkeerspunt waar op werkdagen gemiddeld 14.500 fietsers rijden. Er is meer ruimte nodig voor fietsers en de doorstroming moet ook verbeteren. Daarom komen er opstelstroken voor fietsers die andere fietsers voorrang moeten geven doordat ze tegelijk groen licht krijgen. De proef gaat vier maanden duren.

Doorgaand verkeer

Het experiment op het Kruisplein en het Eendrachtsplein moet er voor zorgen dat er alleen nog bestemmingsverkeer het Oude Westen inrijdt. Ook moeten fietsers en voetgangers de pleinen makkelijk kunnen oversteken. Om dit voor elkaar te krijgen neemt de gemeente Rotterdam fysieke maatregelen om doorgaan autoverkeer te weren op de pleinen.

Door: Nationale Transportgids