Verkeer en veiligheid in tijden van corona

Dagelijks zorgen medewerkers van Rijkswaterstaat ervoor dat iedereen veilig en vlot van A naar B over de snelwegen en de hoofdvaarwegen kan. Dat werk is van vitaal belang voor Nederland, en gaat door ondanks de impact van het coronavirus en de maatregelen om het virus aan te pakken. Dit meldt Rijkswaterstaat.

Denk aan de bediening van sluizen, bruggen en tunnels, het plaatsen van een rood kruis boven de snelweg, het begeleiden van de scheepvaart na een ongeval en het informeren van waterbeheerders. Bij dat werk staat de veiligheid van weggebruikers, vaarweggebruikers én medewerkers voorop.

Veiligheid op de weg

Hoewel het door de maatregelen rustiger is op de snelwegen, zijn de weginspecteurs nog steeds dagelijks op pad om na een pech- of ongeval maatregelen te nemen zodat hulpverleners veilig hun werk kunnen doen en de rijbaan zo snel mogelijk weer vrij is. Andere taken zijn het omleiden van verkeer, het verkeer voor een korte duur stilzetten (verkeersstops) en het inspecteren van de staat van de snelwegen.

De weginspecteur werkt daarbij nauw samen met de verkeerscentrale, waar wegverkeersleiders verkeersmaatregelen nemen, zoals het zetten van een rood kruis om een of meerdere rijstroken af te sluiten zodat hulpverleners veilig hun werk kunnen doen.

Veiligheid op het water

Ook op het water gaat het werk door. Zo bedienen de operators bruggen en sluizen, zodat vaarweggebruikers op hun bestemming kunnen komen. En de mobiel verkeersleiders inspecteren de vaarwegen, zorgen voor begeleiding en schieten te hulp bij incidenten. Nautisch verkeersleiders informeren en begeleiden schippers vanaf de verkeersposten.

Vanuit het Watermanagementcentrum Nederland houden Rijkswaterstaat, de waterschappen en het KNMI de waterstanden nauwlettend in de gaten. Waar nodig worden waterbeheerders en andere belanghebbenden gewaarschuwd.

Maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Om die vitale functies te kunnen blijven uitoefenen, neemt Rijkswaterstaat maatregelen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan en het werk te blijven doen. Bij het werk houdt Rijkswaterstaat zoveel mogelijk rekening met de richtlijnen van het RIVM, zoals geen handen schudden, hoesten en niesen in de elleboog en anderhalve meter afstand houden waar dat kan. Ook wordt er waar mogelijk met een langere bezetting gewerkt zodat eventuele uitval opgevangen kan worden en eventuele verspreiding van het virus voorkomen kan worden.

Door: Nationale Transportgids