Invoering nieuwe Code 95-wet voorlopig uitgesteld

Door de nieuwe Code 95-wet worden rijbewijzen ongeldig verklaard als er niet is voldaan aan de 35 uur nascholing. Deze wet zou per 1 april ingaan maar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven de invoering uit te stellen. Nu zal de wet waarschijnlijk niet voor 1 juli ingevoerd worden. Dit meldt evofenedex. 

Het uitstel betekent dat de code 95 op het rijbewijs voorlopig nog geldig blijft, ook als de nascholing nog niet is voltooid. Als blijkt dat het voor vrachtwagenchauffeurs de komende tijd onmogelijk is om aan hun nascholingsverplichting te voldoen wordt de invoering van de wet nog verder uitgesteld. Volgens evofenedex is het “een goede zaak dat momenteel de aandacht wordt gericht op het beschikbaar houden van chauffeurs, die in de komende tijd mogelijk hard nodig zullen zijn om goederen van vitale en andere handels- en productiebedrijven aan de man te kunnen blijven brengen.”

Bezitters code 95 krijgen een brief

Rijbewijshouders met een C- en/of D-rijbewijs geboren voor 1 juli 1955 die augustus vorig jaar zijn aangeschreven krijgen nu weer een brief van het ministerie over het uitstel van de invoering. Zodra het wel duidelijk is wanneer de wet in werking zal treden wordt deze groep geïnformeerd. Dit zal minimaal twee maanden van tevoren gebeuren.

Nascholing

Chauffeurs die de nascholing al wel hebben gedaan en ook een Verklaring van geschiktheid hebben gekregen van het CBR krijgen van evofenedex het advies om op tijd bij de gemeente een nieuw rijbewijs aan te vragen, voordat de geldigheid van de Verklaring van geschiktheid verloopt.

Door: Nationale Transportgids