Normal_asscher

Het sectorplan voor de Transport- en Logistiek is voor in totaal 30 miljoen goedgekeurd. Het geld gaat voornamelijk naar (om)scholing van medewerkers, begeleiding van ontslagen werknemers naar nieuw werk, extra leerwerkplekken voor jongeren en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals Wajongers en langdurig werklozen.

Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag bekend gemaakt. Hij investeert 15 miljoen in het plan en de sector zelf legt de andere helft bij. Eerder zijn de bouw, de uitzendbranche, de kinderopvang, de schilders en de procesindustrie aan de slag gegaan.

De transportsector heeft het nu nog moeilijk door de crisis, maar heeft straks een tekort aan mensen doordat ze met pensioen gaan. Ook als de economie verder aantrekt zijn er snel duizenden nieuwe chauffeurs nodig. Daarom is afgesproken dat 1.250 extra jongeren worden opgeleid tot chauffeur. Daarnaast worden de kennis en vaardigheden van werkloze chauffeurs op peil gehouden, zodat zij ook meteen aan de slag kunnen als de economie weer aantrekt. In het Transportplan is afgesproken:

- extra instroom van 1.250 leerlingen door middel extra leerwerkplekken en opleiding
- 1.000 banen voor zij-instroom van werknemers uit andere sectoren en werkzoekenden
- 200 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
- 1.300 plaatsingen van met name oudere chauffeurs en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
- De inzetbaarheid van 2.000 werkloze ex-werknemers door onderhoud vakbekwaamheid
- 1.283 praktijkopleiders bijscholen
- Scholing van 1.400 werknemers zonder startkwalificatie
- Opleidingsadviezen aan 2.000 bedrijven
- 13.000 werknemers krijgen een check op gezondheid en mobiliteit

Minister Asscher heeft in totaal 600 miljoen euro uitgetrokken voor de sectorplannen, de sectoren zelf leggen hetzelfde bedrag bij. In totaal zijn eind vorig jaar 35 plannen ingediend. De overige plannen worden nu beoordeeld en krijgen binnenkort duidelijkheid. Vanaf april 2014 kunnen weer nieuwe plannen worden ingediend.