Normal_bijna_7_procent_meer_goederen_over_het_spoor_in_2021

In 2021 werd 42,6 miljoen ton goederen over het Nederlandse spoor vervoerd. Dit is 6,5 procent meer dan in 2020. De af- en aanvoer over het Nederlandse spoor nam met respectievelijk 10,1 en 9,5 procent toe. Het binnenlands vervoer en de doorvoer namen allebei af. Dit meldt het CBS. 

In het eerste kwartaal van 2021 daalde de hoeveelheid over het spoor vervoerde goederen met 1,4 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020. Deze daling komt onder andere door het winterse weer in februari van dat jaar, waardoor het treinverkeer grote hinder ondervond. Het vervoer over het spoor steeg in het tweede (27,3 procent) en derde kwartaal (9,7 procent). In het vierde kwartaal nam de hoeveelheid goederen weer af, met 4,9 procent ten opzichte van het vierde kwartaal in 2020. Deze daling werd deels veroorzaakt door langdurige werkzaamheden aan het spoor bij verschillende grensovergangen. Vooral de doorvoer had hier last van, en nam in het vierde kwartaal met 35,5 procent af.

Meer containers via het spoor

De hoeveelheid goederen die in containers over het spoor wordt vervoerd, bijna 44 procent van het totale gewicht, nam in 2021 met 6,7 procent toe tot 18,7 miljoen ton ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal vervoerde containers steeg het afgelopen jaar 9,8 procent, vergeleken met 2020.

Afvoer naar Duitsland stijgt, aanvoer blijft gelijk

Ruim 84 procent van het totale spoorvervoer is aan- of afvoer. Hiervan worden de meeste goederen van en naar Duitsland vervoerd. In 2021 nam de goederenstroom per spoor naar Duitsland, vergeleken met een jaar eerder, met 10,1 procent toe tot 17,7 miljoen ton. Naast de toename van het vervoer van kolen en metaalertsen, steeg ook het vervoer van goederen in containers naar Duitsland (9,2 procent).

Door: Nationale Transportgids