ProRail voorziet tekorten treinrails en dwarsliggers door oorlog in Oekraïne

ProRail weet niet of al het spooronderhoud en andere projecten zoals gepland kunnen doorgaan als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het wordt namelijk steeds onduidelijker of materialen zoals treinrails en dwarsliggers wel tijdig geleverd kunnen worden en wat ze zullen kosten, laat topman John Voppen weten. De afgelopen tijd is al de levering van in totaal 60 kilometer aan treinrails vertraagd.

ProRail overlegt momenteel met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, andere publieke opdrachtgevers, aannemers en leveranciers over maatregelen die moeten zorgen dat werkzaamheden en aanbestedingen zoveel mogelijk door kunnen gaan. Tegelijkertijd inventariseert de spoorbeheerder welke projecten geraakt kunnen worden door de problemen.

Behalve mogelijke leveringsproblemen zijn ook de sterk gestegen kosten voor materialen en energie een probleem voor het spooronderhoud. Daardoor is het niet altijd meer mogelijk voor aannemers om projecten uit te voeren tegen de eerder afgesproken prijzen. In overleg moet worden bepaald hoe de verdeling van de extra kosten uit zal vallen.

Vertraging

Voppen denkt dat projecten voor de komende jaren, die nu aanbesteed worden, vertraging kunnen oplopen. Dat zijn ook vaak projecten die nodig zijn om het zogeheten spoorboekvrije reizen, waarbij elke 10 minuten een trein vertrekt, mogelijk te maken. "Mochten daar aannemers of projecten uitvallen, dan is dit merkbaar op het hele netwerk."

Of nu opgelopen achterstanden ingehaald kunnen worden, valt ook nog te bezien. Voppen wijst er namelijk op dat er "nu al tekort is aan mensen om alle projecten voor mobiliteit en huisvesting die op de radar staan uit te voeren".

Door: ANP