Komst Lelylijn stapje dichterbij; groeifonds biedt hoop

Het kabinet wil de komende vijf jaar 20 miljard euro lenen om in projecten te steken die de welvaart en het verdienvermogen van Nederland moeten vergroten. Ook nieuwe spoor- en wegverbindingen komen in aanmerking voor geld uit het Nationaal Groeifonds. Dit melden Algemeen Dagblad en Leeuwarder Courant.

Het gaat al langer in Den Haag over de mogelijke aanleg van de Lelylijn, een toekomstige spoorlijn tussen Lelystad en Groningen. Volgens Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, is dat project weliswaar denkbaar, maar is de selectie ‘niet aan ons’, zo liet hij weten. Hij en minister van Financiën Wopke Hoekstra willen voorkomen dat er van de selectie een ‘politiek spel’ wordt gemaakt. Daarom gaat een commissie van tien experts zich daarover buigen. “Ik sluit niks uit maar bevestig ook niks”, aldus Wiebes.

Wetenschapper Robbert Dijkgraaf, ING-econoom Marieke Blom, prins Constantijn (StartupDelta) en Feike Sijbesma maken deel uit van de commissie. Zij beoordelen of projecten aan de voorwaarden voldoen en bijdragen aan het doel. Het geld moet investeringen lostrekken die anders niet zouden zijn gedaan.

Minister positief

Tijdens de digitale aftrap van het verenigingsjaar van VNO-NCW Noord in Sneek bleek vrijdag dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat positief staat tegen de komst van de Lelylijn.
Tegenover de Leeuwarder Courant verklaarde VNO-NCW directeur Ton Schroor, die de lobby trekt voor de nieuwe spoorlijn, opgetogen te zijn. Hij concludeerde dat de minister positiever was over de nieuwe spoorlijn dan ze ooit in de Tweede Kamer is geweest. En volgens hem niet alleen de minister. Meerdere politieke partijen hebben de spoorlijn inmiddels opgenomen in hun nieuwe verkiezingsprogramma.

Investeringsfonds

Toch is het nog afwachten of het project doorgaat en of er daadwerkelijk geld beschikbaar komt. Het investeringsfonds werd vorig jaar op Prinsjesdag aangekondigd en zou begin dit jaar al zijn gelanceerd. Door de uitbraak van het coronavirus liep het anders. Zelfs over de vraag of het fonds er inderdaad komt moet de Tweede Kamer zich nog buigen. Minister Wiebes is wel hoopvol gestemd. Ook bij de linkse oppositiepartijen PvdA en Groenlinks leeft volgens hem het idee om via investeringen de economie te versterken.

Door: Nationale Transportgids