Deel Nederlanders verwacht reisgedrag blijvend aan te passen door corona

Nederlanders lijken zich langzamerhand aan te passen aan de beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Ze oordelen positiever over thuiswerken dan ze aan het begin van de crisis deden. Daarnaast verwachten ze vaker te blijven thuiswerken als de crisis voorbij is. Een deel verwacht structureel minder te gaan reizen met het ov en het vliegtuig. Dit meldt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid naar aanleiding van onderzoek onder een representatieve groep Nederlanders die aan het begin van de crisis (eind maart, begin april) werden bevraagd en eind juni, begin juli opnieuw.

Het reisgedrag lijkt blijvend te veranderen. Ongeveer 28 procent van de Nederlanders die vóór de coronacrisis wel eens met het ov reisden verwacht na de coronacrisis minder gebruik te maken van het ov dan vóór de crisis. Daar staat tegenover dat 8 procent denkt na de crisis vaker gebruik te maken van het ov.

Openbaar vervoer

Een aanzienlijk deel van de ov-reizigers die zijn uitgeweken naar een alternatieve vervoerwijze ervaart dit als positief. Van de mensen die nu vaker de fiets gebruiken ter vervanging van het ov, verwacht 52 procent dit na de coronacrisis ook nog vaker te doen. Voor de brommer betreft dit 47 procent, de auto 34 procent en voor lopen 40 procent.

Sinds 1 juni ervaren ov-reizigers het ov als minder prettig. Een belangrijke reden hiervoor lijkt de verplichting om met ingang van die datum in het ov een mondkapje te dragen. Ook speelt een rol dat het weer iets drukker is geworden in het ov. Reizigers vinden het daardoor moeilijker om afstand te houden in het ov en op het perron.

De redenen die mensen aanvoeren om minder met het ov te reizen lopen uiteen: de oproep om alleen voor noodzakelijke reizen met het ov te gaan speelt hierbij voor 48 procent een rol, voor 46 procent komt dit doordat men minder activiteiten onderneemt en 32 procent reist minder met het ov uit angst voor besmetting met het coronavirus. Ongeveer 13 procent stapt minder in trein, tram, bus of metro omdat hij thuiswerkt.

Vakantie

De coronacrisis is ook van grote invloed op het reisgedrag in de vrije tijd. Zo gaat 57 procent van de Nederlanders met vakantieplannen dit jaar in eigen land op vakantie en 40 procent binnen Europa. De resterende 3 procent zoekt het buiten Europa. Dit laatste is een halvering ten opzichte van wat Nederlanders deden in 2018 volgens het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Van de Nederlanders die in het buitenland vakantie vieren gaat 64 procent met de auto en 28 procent met het vliegtuig. In 2018 was dit volgens het CVO respectievelijk 53 procent en 37 procent.

Door: Nationale Transportgids