Volledige ov-sector tekent landelijk convenant voor sociale veiligheid in ov

Het niveau van veiligheid in het openbaar vervoer behouden en waar mogelijk verbeteren door samenwerking in de sector: met dat doel tekenden alle 28 partijen uit de ov-sector het Landelijk convenant Sociale Veiligheid in het ov. Dit meldt de provincie Gelderland.

Het convenant is het resultaat van een samenwerking van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, concessieverleners, vervoerders, Nationale Politie en ProRail. Uniek aan dit convenant is dat alle ov-partijen samen een landelijke aanpak uitwerkten. Hierdoor wordt sociale veiligheid een belangrijk onderdeel in ov-concessies. Deze samenwerking biedt volgens de partijen meerwaarde en is noodzakelijk in een sector waar veel partijen verantwoordelijk zijn voor een veiliger openbaar vervoer voor reizigers en personeel.

Landelijke afspraken

De afspraken in het landelijk convenant Sociale Veiligheid hebben betrekking op drie hoofdlijnen:

  • Bevorderen van samenwerken en kennis delen op landelijke en regionale schaal. Door alle partijen altijd te betrekken in overleggen over beleid en plannen. Ook de vakbonden en reizigersorganisaties.
  • Eisen stellen bij een aanbesteding of onderhandse gunning van concessies voor bus en trein voor sociale veiligheid
  • Bevorderen van sociale veiligheid door meer nuttige en vernieuwende maatregelen.

Door: Nationale Transportgids