Logo_inspectie_leefomgeving_en_transport_logo

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) concludeert dat er in 2019 weer vooruitgang is geboekt met de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van twee ernstige spoorwegongevallen. De laatste stappen om de aanbevelingen door te voeren blijken meer aandacht te vragen: de ILT concludeert dat verbeteringen nu minder snel gaan. Verschillende partijen moeten zich blijven inspannen om het nog veiliger te maken op het spoor. Dit meldt de ILT naar aanleiding van een jaarrapportage die staatssecretaris Van Veldhoven naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Onderzoeksraad onderzocht een kop-staartbotsing van een reizigerstrein tegen een stilstaande goederentrein met gevaarlijke stoffen bij Tilburg (2015) en een aanrijding van een hoogwerker op een overweg bij Dalfsen (2016). De ILT monitort jaarlijks de opvolging van de aanbevelingen van de raad. De recente botsing tussen een trein en een landbouwvoertuig in Hooghalen, waarbij de machinist overleed, toont de urgentie aan van de blijvende aandacht voor overwegveiligheid.

Vervoer gevaarlijke stoffen

De ILT concludeert dat de samenwerking en inspanningen van de chemiebedrijven (SABIC OCI Nitrogen en AnQore) en de brancheorganisaties (VNCI en CTGG) resultaat opleveren. Er is meer bewustwording bij de risicobeheersing in de vervoersketen. De ILT vindt dat de chemiebedrijven actiever moeten sturen op de veiligheid. De chemiebedrijven kunnen hierover bijvoorbeeld in contracten met de vervoerder afspraken maken zoals via welke route zij de gevaarlijke stoffen vervoeren en over de processen en organisaties die betrokken zijn.

Veilige overwegen

De ILT blijft bij ProRail aandacht vragen om machinisten tijdig te informeren in geval van een obstakel op een overweg. ProRail moet hiervan maatschappelijke baten en lasten beter in beeld brengen. De ILT verwacht daarnaast van ProRail dat zij voorlichting blijft geven over bijzondere oversteken, zoals optochten, exceptioneel transport of schaapskuddes. Ze moeten daarvoor actiever samenwerken met brancheorganisaties. De ILT vraagt verder van ProRail om de resultaten van de gesprekken met wegbeheerders over de veiligheid rondom overwegen meer inzichtelijk te maken.

Bijzondere voertuigen

De brancheorganisaties (Cumela, IPAF, VVT) van bijzondere voertuigen (zoals hoogwerkers en grondverzetmachines) trekken samen met ProRail op om de bedienaars van deze voertuigen meer te informeren over de gevaren bij overwegen. De ILT is hier positief over, maar vindt het noodzakelijk dat de campagne effectief is. De informatie moet de bedienaars van bijzondere voertuigen ook écht bereiken.

Door: Nationale Transportgids