De transportsector groeit, maar sommige bedrijfstakken blijven achter

De transportsector in Nederland heeft vorig jaar meer omzet behaald dan voor het begin van de coronacrisis. Maar verschillende bedrijfstakken, zoals luchtvaartmaatschappijen of spoorvervoerders, bleven volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) achter met het herstel doordat er veel minder passagiers het vliegtuig of de trein instapten.

Als wordt gekeken naar de gehele transportsector, steeg de omzet vorig jaar met ruim 15 procent ten opzichte van 2020. Vergeleken met 2019, het laatste jaar voordat het coronavirus zich wereldwijd zou verspreiden, lagen de opbrengsten 2 procent hoger.

Bij het personenvervoer liggen de opbrengsten nog lang niet op het niveau van 2019, meldt het CBS. Het gaat behalve om luchtvaartmaatschappijen en spoorwegbedrijven ook om bus-, metro- en trambedrijven en taxibedrijven.

Hogere tarieven

Behalve het herstel van de wereldeconomie spelen ook de veel hogere prijzen die transportbedrijven konden vragen voor goederenvervoer een rol bij de omzetstijging. Zo ligt de reden voor de omzetstijging van 30 procent voor zeescheepvaartbedrijven en de binnenvaart volgens het CBS vooral bij de hogere tarieven die zij konden rekenen. In 2021 stegen de kosten voor het vervoeren van containers gigantisch doordat ze wereldwijd schaars werden op plekken waar ze het hardst nodig waren.

Door: ANP