Normal_central_safety_system_voorlopige_gunning_voor_thales

Spoorwegbeheerder ProRail werkt van dinsdag 9 augustus tot en met vrijdag 26 augustus 2022 aan het spoor bij Boxtel. Nederlandse Spoorwegen adviseert reizigers tussen Eindhoven en Boxtel/'s-Hertogenbosch dringend om gedurende deze zeventien dagen buiten de spits te reizen. Dat meldt NS.

Het grote aantal reizigers op dit traject kan in die periode – vooral gedurende de spits – niet allemaal op hetzelfde moment per bus vervoerd worden. Bovendien kunnen bussen vanwege werkzaamheden door Rijkswaterstaat aan de weg bij Eindhoven vertraging oplopen.

Minimaal halfuur extra reistijd

Tijdens de werkzaamheden, die bewust worden uitgevoerd in de rustigere vakantieperiode, zijn medewerkers van NS op de stations aanwezig om eventuele vragen van reizigers te beantwoorden. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van minimaal dertig minuten.

Door: Nationale Transportgids / Richard Heeres