Subsidie voor duurzame scheepvaart met walstroom in zeehavens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt werk van duurzame scheepvaart en minder emissies. Daarom stelt het ministerie met ingang van vandaag een subsidie van in totaal 31 miljoen euro open voor de aanleg van zogeheten walstroom in zeehavens. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

 

Met walstroom kunnen schepen gebruik maken van het elektriciteitsnet en hoeven zij niet aan de kade vervuilende motoren te laten draaien om stroom op te wekken. Walstroom vermindert de uitstoot van stikstof en geluidsoverlast en draagt bij aan een schonere lucht.

Walstroom 

Het kabinet heeft een pakket met een aantal maatregelen ingezet om de uitstoot van stikstof terug te dringen en verder te verduurzamen. De aanleg van walstroom in Nederlandse zeehavens is één van de maatregelen. Daarnaast maakt het ook onderdeel uit van de Green Deal voor de scheepvaart. Walstroom vermindert stikstofemissies en geluidshinder, omdat schepen niet meer hun eigen elektriciteit hoeven op te wekken. Daarom is het belangrijk dat er meer walstroomprojecten worden opgezet in Nederlandse zeehavens. Met de subsidieregeling voor walstroomprojecten kunnen bedrijven dit realiseren.  

Subsidie 

Havenbeheerders en andere initiatiefnemers kunnen vanaf nu deze subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt per project maximaal 35 procent van de investeringskosten met een maximum van 5 miljoen euro.

Havenbeheerders en andere initiatiefnemers voor walstroomprojecten in alle Nederlandse zeehavens kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor hun project. Een subsidieaanvraag kan worden ingediend via RVO.

Door: Nationale Transportgids