Rijkswaterstaat start met aanbesteding voor renovatie Prinses Marijkesluis

Rijkswaterstaat is gestart met de aanbestedingsprocedure voor de renovatie van de Prinses Marijkesluis. De aankomende renovatie heeft als doel dat het complex de komende dertig jaar betrouwbaar, beschikbaar en veilig functioneert. De gunning is gepland voor eind 2021. De werkzaamheden starten in 2023 en zijn naar verwachting medio 2025 gereed. Dit meldt Rijkswaterstaat. 

De Prinses Marijkesluis is gelegen in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Ravenswaaij in Gelderland. Het complex bestaat uit twee sluiskolken, een vaste brug voor het wegverkeer, een keerschuif, een dieselgemaal, drie lokale bediengebouwen, afmeervoorzieningen en remmingwerken. Het object is gebouwd in 1939 en in gebruik genomen na WO II. De keerschuif is gerealiseerd in 1979.

Betrouwbaar, beschikbaar en veilig

De hoogwaterkerende functie van de keerschuif en de sluizen is enkele keren per jaar nodig. Mede daarom wordt negen keer per jaar de werking en bediending getest. De waterkerende functie van de keerschuif en sluis beschermen ongeveer 330 duizend inwoners van de Betuwe. De aankomende renovatie heeft als doel dat het complex de komende dertig jaar betrouwbaar, beschikbaar en veilig functioneert. Tijdens de renovatie van 2023 tot en met 2025 is er minimale hinder voor scheepvaart.

Door: Nationale Transportgids
Beeld: Rijkswaterstaat