Normal_noord-brabant_arriva_veolia

Vanaf 2015 verzorgen vervoersbedrijven Arriva en Veolia het busvervoer in Noord-Brabant. Dat is het resultaat van een zorgvuldige aanbestedingsprocedure van de provincie Noord-Brabant. In de nieuwe concessie worden alle lijnen uit het zogenaamde Kernnetwerk gereden en wordt dit netwerk aangevuld met diverse opties die de provincie kan inkopen. Zo blijft er vanaf 2015 in Breda, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Bergen op Zoom en Roosendaal minimaal een halfuurdienst rijden en wordt de frequentie op lijnen waar veel vraag naar is verhoogd vergeleken met de huidige dienstregeling. 

Veolia Transport Brabant NV krijgt de komende acht jaar het exclusieve recht om het openbaar vervoer te verzorgen in het concessiegebied West-Brabant. De concessie gaat in op 14 december 2014 en loopt door tot december 2022. Arriva Personenvervoer BV doet dat tot december 2024 in Oost-Brabant inclusief de regio Midden-Brabant, met uitzondering van het SRE gebied. Gedeputeerde Ruud van Heugten: “De provincie wil met het bestaande budget zoveel mogelijk openbaar vervoer aanbieden maar we moeten helaas ook rekening houden met stijgende kosten. Dat vraagt om keuzes waarbij we uitgaan van de vraag van de reiziger: we verhogen dus de frequentie op lijnen waar veel gebruik van wordt gemaakt en zetten minder of geen bussen in op tijden of lijnen waar nu lege bussen rijden. Met deze aanbesteding kunnen we meer vervoer inkopen dan vooraf verwacht en sluit het openbaar vervoer ook aan bij de toekomstige vraag van de reizigers."

Meer dan Kernnetwerk
De gunstige biedingen van de vervoerders betekenen dat alle lijnen uit het  gevraagde Kernnetwerk worden gereden en dat daarnaast ook enkele opties kunnen worden ingekocht. Zo blijven er ook vanaf 2015 in het Land van Cuijk overdag bussen in de daluren rijden en blijven Gilze en Rijen ook in het weekend bediend. Het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) wordt op de lijnen Breda - Etten-Leur, Breda - Oosterhout en Uden – Oss uitgebreid met extra (vroege en late) ritten en gaat ook vaker rijden in de vakantieperiode. De stadsdiensten in Breda, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Bergen op Zoom en Roosendaal rijden in de nieuwe concessie minimaal een halfuurdienst. Naast de reguliere grote bussen blijft ook het uitgebreide netwerk met buurtbussen vanaf 2015 ongewijzigd rijden. Hiermee kunnen ook kleinere plaatsen met minder reizigers bediend blijven met openbaar vervoer.

Elektrisch vervoer
In de huidige concessie is de provincie al gestart met een pilot voor elektrisch vervoer om samen met vervoerders en het bedrijfsleven kennis op te doen met innovatieve technieken voor schoon en stil vervoer. In de nieuwe concessie wordt die pilot doorgezet met de nieuwe vervoerders. Bovenop de pilot zal in deze concessie de stadsdienst in Breda vanaf 2015 al met enkel elektrisch vervoer gereden worden. Breda is daarmee de eerste stad in Europa.

Overgang
Voor de reizigers verandert er het komende jaar nog niets. De vervoerders gaan nu aan de slag met het uitwerken van de geboden lijnen en het opstellen van een nieuwe dienstregeling. De overgang naar de nieuwe concessie gaat in op 14 december 2014 en wordt door de vervoerders in goed overleg met de provincie en betrokken partijen gerealiseerd.

© Nationale Transportgids