Geen bonussen meer voor directie en aandeelhouders Schiphol Group

Vakbonden hebben in de nieuwe cao voor de Schiphol Group afgesproken dat al het geld dat verdiend wordt naar de werknemers gaat. FNV Publiek Belang is blij dat elke cent die verdiend wordt naar de werknemers gaat en niet meer naar bonussen voor de top. Dit meldt de FNV. 

 

Het is voor het eerst dat de FNV in een cao afspreekt dat er geen dividend meer gaat naar aandeelhouders en dat er ook geen bonussen worden uitgekeerd aan de directie.

Per 1 februari krijgen werknemers er 2,5 procent meer loon bij. Ook kunnen werknemers die op 26 april in dienst waren rekenen op een eenmalige uitkering van 500 euro bruto.

Regeling voor ouderen

In de cao staan ook voor het eerst goede afspraken voor ouderen om gezond hun pensioen te halen. Werknemers van 60 jaar of ouder kunnen 80 procent gaan werken, met behoud van 90 procent loon en 100 procent pensioenopbouw. Deze regeling gaat in op 1 januari 2023.

Jongere werknemers

Werknemers die nog geen aanspraak kunnen maken op extra vakantie-uren vanwege een bepaalde leeftijd, krijgen vanaf dit jaar diversiteitsuren. Het gaat daarbij om 8 procent van het aantal wettelijke vakantie-uren. Bij een fulltime dienstverband betekent dit twee extra dagen per jaar. 

Schiphol Group

Bij Schiphol Groep werken 1.100 mensen. Ze zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de hele luchthaven en zorgen onder meer voor de veiligheid. De cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2022 en loopt tot en met 31 maart 2023.

Door: Nationale Transportgids