Nog altijd grote vraag naar douanepersoneel door brexit

In de nasleep van de brexit is er nog altijd veel werk bij de Nederlandse douane. Vacaturesite Indeed merkt dat de vraag naar personeel bij de dienst het afgelopen jaar sterk is toegenomen.

De brexit is sinds begin 2021 een feit. Daardoor gelden er ook strengere import- en exportregels voor producten die van en naar het Verenigd Koninkrijk worden verscheept. De controle daarop gebeurt door de douane, die daardoor meer werk heeft. Indeed waarschuwt dat een tekort aan personeel bij de douane vervelende gevolgen hebben voor zowel het bedrijfsleven als de consument, door bijvoorbeeld vertragingen.

Het aantal vacatures bij de Nederlandse douane nam volgens Indeed in aanloop naar de brexit al toe met 67 procent. In 2021, het jaar na de officiële uittreding uit de Europese Unie, nam het aantal banen nog eens toe met 49 procent. Indeed merkt op dat de stijging van het aantal banen wel gezien moet worden in het licht van het algehele economische herstel. Zo is er in meerdere sectoren sprake van personeelstekorten.

Goed geanticipeerd 

Volgens Indeed heeft het Verenigd Koninkrijk goed geanticipeerd op de brexit. Voorafgaand aan het vertrek nam het aantal vacatures bij de Britse douane met 270 procent toe. Een jaar later is er sprake van een kleine daling van het aantal vacatures. Indeed merkt verder op dat in Frankrijk en België nog altijd personeelstekorten zijn bij de dienst. Nederland, België en Frankrijk gelden als belangrijke handelspartners van de Britten. Daarmee zijn de tekorten volgens Indeed "niet geheel toevallig".

Door: ANP