KLM’ers mogelijk komend seizoen aan de slag bij Transavia

Transavia heeft aangegeven de productie in het komende zomerseizoen waarschijnlijk wederom naar boven te kunnen bijstellen. Hierdoor zou ruimte ontstaan voor de detachering van 55 extra cabinemedewerkers. Om snel te kunnen reageren op een verhoogde productie heeft KLM de inschrijving voor deze extra detachering alvast open gezet en kunnen geïnteresseerde collega’s zich nu al aanmelden. Dit meldt de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC).

Detachering van KLM cabinepersoneel naar de groene dochtermaatschappij is voor meerdere partijen gunstig. Voor de KLM-groep betekent het dat er geen externe (seizoens)krachten aangetrokken hoeven worden, wat de personeelskosten aanzienlijk omlaag brengt. Voor de gedetacheerde KLM-collega’s biedt het in elk geval baanzekerheid tot aan het einde van de detachering op 1 november. Pas dan zal fase 2 uit het Sociaal Plan voor hen in werking treden.

Gezien de voorlopig heel voorzichtig verbeterde productieontwikkelingen zou dit een belangrijke overbrugging voor een aanzienlijk aantal cabinecollega’s kunnen betekenen, tot de markt zich hopelijk verder herstelt en de boventalligheid mogelijk naar beneden bijgesteld kan worden.  

Standplaats Schiphol, Eindhoven of Rotterdam

Er zijn een aantal afspraken gemaakt tussen KLM, Transavia en de cabinebonden rondom detachering. Zo krijgt men standaard Schiphol als standplaats toegewezen, tenzij er een voorkeur is voor Eindhoven of Rotterdam. Bij vrijwillige aanmelding is de standplaats-keuze gegarandeerd.

Mochten er onvoldoende vrijwillige aanmeldingen zijn voor detachering dan zal KLM overgaan tot aanwijzing, waarbij de minst seniore CA’s als eerste zullen worden benaderd. Collega’s die worden aangewezen voor detachering zullen altijd standplaats Schiphol toegewezen krijgen, niemand hoeft gedwongen naar Rotterdam of Eindhoven.

Door: Nationale Transportgids