Slechts fractionele groei voor de haven van Rotterdam

De haven van Rotterdam heeft afgelopen jaar 469,4 miljoen ton goederen overgeslagen, fractioneel meer dan het niveau van 2018 (469,0 miljoen ton). Het jaar 2019 kende voor Havenbedrijf Rotterdam wederom een hoog investeringsniveau. De bruto investeringen inclusief deelnemingen bedroegen vorig jaar 338,3 miljoen euro (2018: 408,1 miljoen euro). Het netto resultaat exclusief belastingen bedroeg 241,0 miljoen euro (2018: 254,1 miljoen euro). Dit meldt Port of Rotterdam.

Onderliggend waren er significante verschuivingen te zien tussen de verschillende goederensoorten. Toenames waren er in de overslag van ruwe olie, containers, LNG en biomassa. De overslag van kolen en minerale olieproducten gaf een daling te zien. In het voorbije jaar zijn betekenisvolle stappen gezet op het gebied van digitalisering en energietransitie. Enkele sprekende voorbeelden zijn de lancering van PortXchange, de beoogde uitbreiding van het warmtenet en de overeenkomst die Havenbedrijf Rotterdam heeft gesloten met bedrijven om samen te werken aan de voorbereiding van afvang, transport en opslag van CO₂.

Containeroverslag

Na een goede start in het eerste halfjaar is de containeroverslag vrijwel niet gegroeid in de tweede jaarhelft. De containeroverslag groeide met 2,5 procent gemeten in tonnen. Gemeten in TEU, de standaardmaat voor containers, bedroeg de aanwas 2,1 procent en kwam het jaartotaal uit op 14,8 miljoen TEU. De economische groei in de Europese Unie loopt iets terug, met name als gevolg van minder industriële productie in Duitsland. Daarnaast zijn in november en december afvaarten geschrapt vanuit Azië als gevolg van teruggelopen productie en afnemende groei van de wereldhandel. Ook het shortsea segment ondervond de effecten van minder economische groei, evenals concurrentie van andere havens.

Voor meer overslagcijfers, zie de website van Port of Rotterdam.

Door: Nationale Transportgids