Normal_haven_rotterdam

Samen met alle partners zoals Douane, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Portbase en de betrokken gemeenten werkt Rijkswaterstaat hard aan de voorbereiding op een eventuele no-deal Brexit op 31 oktober 2019. Dit meldt Rijkswaterstaat.

Het doel van deze gecoördineerde actie is om oponthoud als gevolg van extra douaneformaliteiten op ferryterminals van Rotterdam, Vlaardingen en IJmuiden tot een minimum te beperken. Hiervoor worden zogenoemde verkeerscirculatieplannen gemaakt en parkeerlocaties ingericht voor vrachtwagens waarvan de papieren niet voldoen aan de nieuwe douaneformaliteiten zodra het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie treedt.

Wees goed voorbereid

Exporteurs en importeurs moeten afspraken maken wie hun lading van of naar het Verenigd Koninkrijk vooraf digitaal voormeldt via Portbase. Dit kunnen zij zelf doen of uitbesteden aan een tussenpersoon, zoals een expediteur, douaneagent of vervoerder. Alle ferryterminals en het merendeel van de shortseaterminals stellen dit verplicht. Via deze Nederlandse ketenoplossing voor Brexit reist lading snel en zonder onnodig oponthoud door douanezaken van en naar het Verenigd Koninkrijk, ook na de Brexit.

Geen douanedocument, geen voormelding, geen oversteek

Voor vrachtwagens waarvan de papieren niet op orde zijn, worden de komende weken de bufferparkeerlocaties weer opgebouwd. Op deze tijdelijke locaties kunnen vrachtwagenchauffeurs contact opnemen met hun opdrachtgever of transportplanner om de noodzakelijke formaliteiten alsnog in orde te krijgen. Deze tijdelijke bufferparkeerlocaties staan gemarkeerd op kaarten die op de website van Rijkswaterstaat te vinden zijn. Indien deze extra capaciteit onverhoopt ontoereikend zou zijn, hebben partijen extra overloopgebieden achter de hand. Bovendien heeft Rijkswaterstaat in overleg met alle partijen verkeerscirculatieplannen gemaakt om een goede doorstroming te borgen.

Bufferparkeerlocaties inrichten

Rijkswaterstaat richt in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, de gemeente Vlaardingen, de gemeente Velsen, en de provincie Zuid-Holland in totaal zes bufferparkeerlocaties in. Al deze tijdelijke locaties zijn voorzien van een omheining, verlichting, sanitaire voorzieningen en beveiliging. Van de circa 54 miljoen ton goederen die jaarlijks worden verhandeld tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland gaat circa 40 miljoen ton via de Rotterdamse haven, vooral via ferry- en shortseatransport. Zodra Brexit een feit is, vormen de Nederlandse zeehavens voor het Verenigd Koninkrijk een EU-buitengrens. Voor het goederenverkeer via de Nederlandse havens betekent dit onherroepelijk douaneformaliteiten. Bij een no-deal Brexit geldt dit per direct.

Voor meer informatie, zie de website van Rijkswaterstaat.

Door: Nationale Transportgids