Werkzaamheden Rampsolbrug stremmen scheepvaartverkeer tot oktober

Het computersysteem van de stormvloedkering bij de Rampsolbrug moet op de schop. Rijkswaterstaat heeft daarom vastgesteld dat het scheepvaartverkeer meerde malen wordt gestremd tot en met 4 oktober 2022. Dit meldt Rijkswaterstaat.  

Test

De stremming heeft alles te maken met een vernieuwd ICT-systeem. Dit systeem moet worden geïnstalleerd en getest voordat het in gebruik kan worden genomen. De nieuwe hard- en software zorgt ervoor dat de stormvloedkering beter en veiliger werkt.

Afwisselend gestremd

Er zijn drie vaargeulen bij Rampsol: Ramsdiep, Rampsol-Noord en Rampsol-Zuid. Deze zullen afwisselend gestremd worden voor testen zodat niet de hele vaartroute wordt afgesloten. Toch zullen er dagen zijn waarbij alle drie de geulen volledig ontoegankelijk zijn. Volgens Rijkswaterstaat worden belanghebbenden bij voorhand geïnformeerd over actuele stremmingen.

Uniek

De stormvloedkering bij Rampsol is een uniek instrument om het water te beheersen. Er wordt hier gebruik gemaakt van een grote opblaasbare dam. Deze kan in tijden van hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluiten. Het beslis- en bestuurssysteem gaat nu op de schop terwijl de dam zelf nog zo’n vijftien jaar mee kan gaan.

Door: Nationale Transportgids