Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add

Geen lozingen van resten lading door schepen Tata Steel geconstateerd

Door Redactie Nationale Transportgids
schedule 7 min
Geen lozingen van resten lading door schepen Tata Steel geconstateerd
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft, samen met andere toezichthouders, geen illegale lozingen geconstateerd door schepen bij het laden of lossen bij Tata Steel. Dat schrijft de ILT in een onderzoeksrapport dat vandaag door staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het varen met een bevuild dek is niet verboden, het schoonvegen van een bevuild dek waarbij de resten van een lading in de haven of zee belanden wel. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

In totaal zijn in de afgelopen 5 jaar 560 inspecties uitgevoerd bij de schepen aan de kade van Tata Steel. Dat komt neer op gemiddeld minimaal 2 inspecties per week in de periode vanaf 2017 tot 2022. In 2020 en 2021 zijn minder inspecties uitgevoerd vanwege corona. Er zijn geen illegale lozingen van ladingresten geconstateerd.

Aanleiding

De ILT nam tijdens een inspectie in februari 2022 een vervuild dek waar. In dezelfde week verscheen er een artikel in het Noordhollands dagblad over een lozing van ladingresten in de haven, afkomstig van schepen bij Tata Steel. Op verzoek van staatsecretaris Heijnen verrichtte de ILT onderzoek om in kaart te brengen of er in de afgelopen jaren overtredingen zijn geweest op het verbod op het lozen van ladingresten in de omgeving van Tata Steel.

Onderzoek

Op basis van de onderzoeksresultaten van de ILT en de informatie van de andere toezichthouders (Rijkswaterstaat, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Kustwacht en Port Amsterdam) is gekeken of er illegale lozingen plaatsvonden vanaf de zeeschepen bij Tata Steel. De ILT keek naar de relevante wet- en regelgeving, het toezicht daarop en maakte een overzicht van de inspectieresultaten van de inspecties en andere toezichthouders van de afgelopen 5 jaar.

Wet- en regelgeving

Het toezicht op een mogelijke illegale lozing van ladingresten valt onder de Waterwet en de (internationale) scheepvaartregelgeving. De kapitein van een schip is verantwoordelijk voor de naleving van deze wet- en regelgeving. Het varen met een vervuild dek is niet verboden als de vervuiling in een andere haven wordt afgegeven. Maar het restant of vuil op een dek kan door wind, regenval of de zeegang van boord spoelen. Dan ontstaat een illegale lozing, want het is verboden om resten van een lading te lozen in havens en in kwetsbare zeegebieden, zoals de Noordzee. Vervuiling op zee en water moet worden voorkomen. 

Vervuiling op zee voorkomen

De Port of Amsterdam ziet wel een toename van schepen die met een vervuild dek willen vertrekken. De Port of Amsterdam controleert voor vertrek of schepen schoon zijn. Als dit niet het geval is mogen ze niet vertrekken. De Kustwacht controleert op de zee en ziet een toename van het aantal schepen dat met vervuild dek vaart. Toezichthouders treden preventief op als schepen met vervuilde dekken of niet opgeruimde ladingresten willen vertrekken uit een haven.

Intensivering toezicht ILT

De komende periode intensiveert de ILT het toezicht om de bevindingen van de Port of Amsterdam en de Kustwacht te onderzoeken. Met inspecties en drones wordt dit toezicht uitgevoerd. De resultaten worden eind 2022 verwacht. Ook bekijkt de ILT hoe de naleving het beste kan worden bevorderd of verbeterd. Zodat het risico op vervuiling door illegale lozingen wordt verkleind in het belang van een schone zee.

Door: Nationale Transportgids
Beeld: Rijksoverheid

30 september '22 (11:58)

Nieuw platform EuRIS helpt vaarweggebruikers hun reis en route beter te plannen

Rijkswaterstaat heeft in samenwerking met dertien Europese landen een volledig nieuwe onlineomgeving opgezet. De European River Information Services (EuRIS) geeft binnenvaartgebruikers dag en nacht een beeld van de situatie op de vaarwegen en helpt hen een betrouwbare reis- en routeplanning te maken. Daarover bericht Rijkswaterstaat.

20 september '22 (16:06)

Veerpont Fransisca vaart tijdelijk over het Calandkanaal

De Fransisca beleefde maandag 19 september 2022 om 06.00 uur zijn eerste afvaart. Dit veerpont vaart tijdelijk over het Calandkanaal, omdat Rozenburgers de defecte Calandbrug niet over kunnen. De eerste pontreizigers werden – hoewel het nog láng geen sinterklaastijd is – getrakteerd op een zakje pepernoten. Dat meldt ProRail.

16 september '22 ( 9:42)

Nieuw systeem van rederij MSC moet verlies van zeecontainers verkleinen

Om het risico van containerverlies op zee te verkleinen gaat rederij MSC maatregelen treffen. De onderneming wil op honderd van haar containerschepen een nieuw systeem installeren. Daardoor zou het verlies van containers kunnen worden geminimaliseerd. Dit meldt Omrop Fryslân.

06 oktober '22 (11:14)

'Dreigend tekort aan duurzame brandstoffen raakt ook zeevaart'

Volgens een studie van het Lucht- en Ruimtevaartcentrum van de TU Delft dreigt er een tekort aan grondstoffen voor duurzame brandstoffen. Vanaf 2035 zouden luchtvaartmaatschappijen daardoor minder snel kunnen vergroenen. Dat meldt ANP Expert Support.

05 oktober '22 ( 8:00)

Eerste 100 asielzoekers aangekomen op cruiseschip in Amsterdam

Zo'n honderd asielzoekers zijn dinsdagmiddag aangekomen op een cruiseschip in het Amsterdamse Westelijk Havengebied. Hier is voor zeker een half jaar noodopvang geregeld. In totaal krijgen de komende dagen rond de duizend mensen onderdak op de MS Galaxy, die normaal gesproken tussen Zweden en Finland vaart.

04 oktober '22 (16:46)

Renovatie sluis Maas-Waalkanaal bij Weurt duurt weken langer

Het duurt weken langer voordat de sluis bij Weurt gerenoveerd is dan aanvankelijk werd gedacht. Schippers kunnen hierdoor maar beperkt varen over het Maas-Waalkanaal. Dit meldt De Gelderlander.

04 oktober '22 (12:20)

Asielzoekers krijgen onderdak op cruiseschip, schip arriveert in Amsterdam

De eerste asielzoekers die onderdak krijgen op een cruiseschip in Amsterdam arriveren dinsdag. Dat laat een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) desgevraagd weten. Het gaat om zo'n honderd personen. Uiteindelijk komen er rond de duizend asielzoekers op het schip, dat ligt aangemeerd in het Westelijk Havengebied.

04 oktober '22 (10:39)

Nederlandse schippers moeten blijven oppassen bij Nord Stream 2: lekt nog

Uit de onderzeese gaspijpleiding Nord Stream 2 blijkt toch nog gas te lekken, constateert de Zweedse kustwacht na een inspectievlucht over de twee leidingen in de Oostzee. Het gaat om een "klein lek", dat sinds het weekend "licht is gegroeid", aldus de Zweden. Gas borrelt naar de oppervlakte over een straal van 30 meter.

03 oktober '22 (15:06)

Oefening Nationale Reddingsvloot op 8 oktober in Hardinxveld-Giessendam

In samenwerking met o.a. de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid, Politie Eenheid Rotterdam, Kustwacht en het Rode Kruis oefent de Nationale Reddingsvloot (NRV) op zaterdag 8 oktober in- en rond Hardinxveld-Giessendam. Dat meldt de Nationale Reddingsvloot.

28 september '22 ( 8:00)

Vier uithalers van ruim 900 kilo coke in haven Rotterdam nog 90 dagen

De vier zogeheten uithalers die verdacht worden van het invoeren van 902 kilo cocaïne, blijven nog 90 dagen lager vastzitten, meldt het Openbaar Ministerie (OM).