Reizen met veerdienst Riveer steeds duurzamer

De veerdienst Riveer van de gemeente Gorinchem krijgt een subsidie van de provincie Zuid-Holland om de veerdienst duurzamer te maken. Met de subsidie worden de steigers in Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam aangepast zodat de elektrische veren daar makkelijk en snel kunnen aanleggen. En daarnaast komt er een automatisch laadsysteem met laadarm. Dit meldt de provincie Zuid-Holland.

Dit draagt bij aan het doel van de provincie dat uiterlijk in 2030 ál het openbaar vervoer in Zuid-Holland vrij moet zijn van schade­lijke uitstoot.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu: “Mede dankzij deze subsidie is het mogelijk om het verennetwerk duurzaam in stand te houden en de bereikbaarheid van de regio te waarborgen.”

Vervoer over water 

Als provincie vinden we het belangrijk dat iedereen snel, veilig en duurzaam van A naar B kan reizen. Daarom investeren we in alle vormen van vervoer, waaronder vervoer over water. De veerdienst Riveer vervoert reizigers tussen Boven Hardinxveld – Werkendam – Gorinchem – Sleeuwijk en Gorinchem – Woudrichem – Loevestein. Daarmee zijn de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland ook via het water met elkaar verbonden.

Voor veel inwoners van de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Altena is de Riveer een belangrijke manier van vervoer naar werk, school of voor recreatie. Jaarlijks maken zo’n 365.000 passagiers gebruik van de veerdienst.

Duurzame bereikbaarheid 

Het initiatief om de Riveer duurzamer te maken komt vanuit de samenwerkende oevergemeenten Altena, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem. De elektrificering van de veerboot is een innovatieve ontwikkeling die bijdraagt aan een duurzame bereikbaarheid. De 3 gemeenten brachten de afgelopen periode hun plannen in beeld bij diverse subsidieregelingen. De provincie Zuid-Holland omarmt de plannen vanwege de beoogde energietransitie en de voorbeeldwerking die de elektificering van de veerdienst kan hebben.

Baljeu: “De veerdienst dient een groot provinciaal belang. Daarnaast is de beoogde ingezette duurzame ontwikkeling van groot belang om invulling te geven aan onze doelstelling ‘zero-emissie OV in 2030’. De elektrificering van veerdienst Riveer is daarin opnieuw een waardevolle stap. Door de elektrificatie van het verennetwerk van Riveer, maar ook van de Waterbus in Rotterdam en de Drechtsteden, zetten we belangrijke stappen in het verlagen van de uitstoot van CO² en stikstof.”

Elektrificering 

De provincie Zuid-Holland ondersteunt de elektrificering van veerdienst Riveer door een subsidie te verlenen van ruim vijf ton. Met deze subsidie worden de aanpassingen aan de bestaande steigers en het automatische laadsysteem voor elektrische veren betaald.

Door: Nationale Transportgids