Normal_roadmap_1

Gedeputeerde Jeannette Baljeu van de provincie Zuid-Holland overhandigde vrijdag 3 december 2021 symbolisch het eerste exemplaar van de nieuwe Roadmap towards a carbon neutral Rhine-Alpine Corridor aan Pawel Wojciechowski, de Europese coördinator voor de Rhine-Alpine Corridor. Jeannette Baljeu, voorzitter van de Interregionale alliantie voor de Rhine-Alpine Corridor (EGTC): “Deze routekaart spreekt de ambitie uit dat de Rhine-Alpine corridor de eerste CO2-neutrale corridor van Europa wordt en koploper wordt in het vergroenen van transport en mobiliteit.” Dit meldt de provincie Zuid-Holland.

Europa kent in totaal negen transportcorridors. Gezamenlijke vormen deze corridors de basis voor een zogenaamd ‘kernnetwerk’ door alle 26 lidstaten met 94 Europese (binnen)havens, 38 luchthavens en 15.000 kilometer aan spoorlijnen die voor goederenvervoer en/of hoge snelheden zijn aangepast. De Rhine-Alpine is de drukste transportcorridor van Europa.
 

Klimaatdoelstellingen Green Deal

 
In de Roadmap beschrijft de Interregionale alliantie voor de Rhine-Alpine corridor welke specifieke stappen zij gaan zetten richting zero emissie transport voor alle vormen van vervoer en verduurzaming van de infrastructuur. Hierbij valt te denken aan nieuwe schone energiehubs en de transitie naar het gebruik van schone energie, zoals waterstof, in plaats van fossiele brandstoffen. Door het zetten van deze stappen levert de EGTC een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen, zoals vastgelegd in de Europese Green Deal, Fit for 55 en de herziening van het Europese Ten-T beleid. De roadmap van de EGTC Rhine-Alpine dient als proeftuin voor de EU en andere TEN-T-corridors.
 

Interregionale Alliantie Rhine-Alpine Corridor (EGTC)

 
De Interregionale Alliantie Rhine-Alpine Corridor EGTC is in 2015 opgericht en kent momenteel 26 leden - gemeenten, regio's en provincies, binnenhavens, zeehavens en een kamerorganisatie - uit de landen Zwitserland, Italië, Frankrijk, Duitsland, België en Nederland langs de corridor. Een samenwerking met al deze partners langs de Rhine-Alpine Corridor is tot op heden uniek. Sinds mei 2021 levert de provincie Zuid-Holland de voorzitter van de EGTC; gedeputeerde Jeannette Baljeu.
 
Door: Nationale Transportgids