Rijkwaterstaat inspecteert Zeeuwse rijksbruggen in augustus en september

In augustus en september vinden er op verschillende plekken in Zeeland inspecties plaats aan bruggen van Rijkswaterstaat. De inspecties van de in totaal tien bruggen helpen om de precieze werkzaamheden en planning te bepalen in aanloop naar toekomstig groot onderhoud. Dit meldt Rijkswaterstaat.

De duur van de inspectie van een brug kan oplopen tot twee weken. De inspecties veroorzaken hinder voor weggebruikers en vaarweggebruikers.

Hinder wegverkeer

De inspecties leiden voor wegverkeer tot avond- en nachtafsluitingen bij de Postbrug, Slaakbrug, Tholensebrug, Vlakebrug en Vossemeersebrug, omleidingsroutes staan er met gele borden aangegeven. Tijdens de inspecties aan de twee Bathse bruggen, twee Kreekrakbruggen en de Leidingenbrug wordt verkeer over één rijstrook geleid. De hinder betreft niet alleen de wegen die over de brug lopen, ook op de wegen onder bruggen kan er sprake zijn van hinder.

Een compleet overzicht van de hinder per brug en de verschillende omleidingsroutes is te vinden op de projectpagina Inspecties aan tien bruggen in Zeeland. Weggebruikers kunnen voor meer informatie ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 .

Hinder scheepvaart

Van begin augustus tot medio september 2021 ondervindt het vaarwegverkeer hinder op het Schelde-Rijnkanaal, en van medio september tot eind september op het Kanaal door Zuid-Beveland. De hinder betreft een tijdelijke vermindering van de vaarbreedte, passage over 1 oever en een beperking van de vaarsnelheid. Verkeersbegeleiding zal op de inspectielocatie plaatsvinden vanaf een begeleidingsvaartuig. Scheepvaart is hier inmiddels over geïnformeerd via een Bericht aan de Scheepvaart. Daarnaast is alle hinder terug te vinden op de website Vaarweginformatie.

Alle onderdelen geïnspecteerd

De bruggen die worden geïnspecteerd zijn de twee Bathse bruggen, twee Kreekrakbruggen, Leidingenbrug, Postbrug, Slaakbrug, Tholensebrug, Vlakebrug en Vossemeersebrug. Deze rijksbruggen zijn gebouwd in de jaren 70, 80 en 90 van de vorige eeuw, verschillende onderdelen naderen het einde van hun levensduur. Alle onderdelen van de brug worden geïnspecteerd: de steunpunten, voegovergangen, betonconstructies, het rijdek, de verflaag, damwanden, elektrotechnische installaties en de terreinen rondom bruggen. Het gaat om visuele inspecties, maar ook om het nemen van betonmonsters, asfaltmonsters en bijvoorbeeld ultrasoon onderzoek van het rijdek.

Door: Nationale Transportgids
Beeld: Rijkswaterstaat - Vlakebrug