Nederlandse baggeraars gaan Britse haven dieper maken

Baggeraars Boskalis en Van Oord gaan het toegangskanaal naar de haven van Harwich en de binnenhaven van de Britse plaats verdiepen. Met deze nieuwe klus is 140 miljoen euro gemoeid, die zal worden verdeeld tussen de twee Nederlandse bedrijven.

Nu is de haven nog circa 14,5 meter diep. Dat moet 16 meter worden om een onbelemmerde toegang van de nieuwste generatie containerschepen tot de havens van Harwich en het naastgelegen Felixstowe mogelijk te maken. Daartoe zal in totaal 15 miljoen kubieke meter slib, zand en klei worden gebaggerd. Al dat gebaggerde materiaal zal vervolgens worden afgevoerd naar een aangewezen gebied voor de kust. De baggeraars zullen ook grote keien van de zeebodem verwijderen.

Duurzame biobrandstof

De werkzaamheden gaan direct van start en hebben een looptijd van maximaal twee jaar. Het consortium laat verder weten bij het project gebruik te maken van duurzame biobrandstof. Daardoor moet de CO2-uitstoot lager uitpakken dan anders het geval zou zijn geweest.

Door: ANP