Rijkswaterstaat gunt contract renovatie en onderhoud veerhavens Waddenzee

Rijkswaterstaat heeft het nieuwe contract voor renovatie en onderhoud van de veerhavens aan de Waddenzee gegund aan de combinatie SPIE Nederland B.V., De Boer & De Groot Civiele Werken B.V. en Jansma Drachten B.V. Het contract met deze aannemerscombinatie gaat in op 1 juli 2021. Dit meldt Rijkswaterstaat.

 

Het contract omvat de renovatie van een meerjarig onderhoud aan bijna alle veerhavens aan de Waddenzee, met uitzondering van de havens van Texel en Den Helder. Dit contract is gericht op werksoorten die specifiek op dit bijzondere areaal van toepassing zijn, zoals het onderhoud aan de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties van de auto-en voetgangersbruggen.

Groot onderhoud noodzakelijk

Als gevolg van het einde van de levensduur van bepaalde, kritische onderdelen van de veerhavens is groot onderhoud noodzakelijk. In de periode eind 2021 tot eind 2023 worden daarom diverse werkzaamheden uitgevoerd, zoals het vervangen van bestrating, hekwerken, verlichting (volgens het Dark Sky principe voor de Waddenzee), revisie van beweegbare delen van de bruggen en de vernieuwing van de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties.

Ook zullen op Terschelling en Holwerd enkele damwanden worden gerenoveerd.

Door: Nationale Transportgids