Provincie Gelderland wil binnenvaart snel verduurzamen

De provincie Gelderland pleit voor versnelde verduurzaming van de binnenvaart en roept het rijk op om het beschikbare budget te verhogen van 79 miljoen naar 200 miljoen euro. Door extra te investeren is het onder andere mogelijk motoren te voorzien van een katalysator waardoor de stikstofbelasting met 80 tot 95 procent afneemt. Dit meldt de provincie Gelderland.

Langs de grote rivieren in de provincie liggen veel Natura 2000-gebieden. Om te meten wat voor effect de stikstofuitstoot van de binnenvaart op de natuur heeft, liet de provincie door Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB) in samenwerking met Panteia een onderzoek uitvoeren.

Investeren levert veel stikstofwinst op

De resultaten zijn duidelijk: de binnenvaart veroorzaakt een klein deel van de totale stikstofneerslag op de natuur. Maar wanneer een schip investeert in een schone motor, levert dat per schip veel stikstofwinst op. Als dit resultaat binnen een paar jaar behaald moet worden wil behalen, dan moet nu ingezet worden op versneld verduurzamen, zo meent de provincie.

De provincie hoopt door nu 121 miljoen euro extra te investeren het rijk op korte termijn een landelijk doel kan behalen: de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden verminderen. Dit concludeert het EICB. Met deze investering  kan de helft van alle binnenvaartschepen onder Nederlandse vlag verduurzamen.

Zero-emissie motoren

Voor de langere termijn moet op nationaal en internationaal niveau naar oplossingen worden gezocht, zoals bijvoorbeeld zero-emissie motoren op schone aandrijving.

Door: Nationale Transportgids
Beeld: Provincie Gelderland