Rijkswaterstaat start werkzaamheden voor verwijderen van Boogbrug Vianen

Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie KWS Infra-Volker Rail-DDM zijn gister begonnen met de werkzaamheden om de Boogbrug over de Lek bij Vianen te verwijderen. De planning is om de stalen boog in het najaar van 2021 uit te varen. Dit meldt Rijkswaterstaat.

De start van de werkzaamheden aan de boogbrug bestaat uit het aanvoeren van materieel, het geschikt maken van de wegen voor het bouwverkeer en het inrichten van het bouwterrein. Om het bouwverkeer toegang te geven tot het werkterrein zijn verschillende verkeersmaatregelen nodig, zoals het verbreden van bochten voor vrachtwagens.

Vanaf eind juni 2021 wordt de Ringdijk, onder de bruggen, tijdelijk afgesloten. Dit wordt ter plaatse aangegeven met borden. Eerst wordt het tussenstuk ‘de aanbrug’ aan de kant bij Nieuwegein verwijderd, daarna de boog zelf en uiteindelijk ook de aanbrug bij Vianen. Naar verwachting is het project in juni 2022 gereed.

Werkterrein verboden gebied, Middelwaard toegankelijk

Tijdens de werkzaamheden neemt de aannemer verschillende maatregelen om de veiligheid te waarborgen en de uiterwaarde af te schermen. Zo wordt het bouwterrein ter hoogte van het talud en de uitwaarde afgezet met hekken.

De brug werd al eerder door Rijkswaterstaat afgezet en de toegangen naar de brugpijlers zijn dichtgemaakt. Tijdens de werkzaamheden blijft het recreatieterrein Middelwaard toegankelijk voor bezoekers.

Door: Nationale Transportgids