Havenbedrijf trekt stekker uit aanbestedingsprocedure vervoer CER

Havenbedrijf Rotterdam heeft besloten om de aanbestedingsprocedure voor onbemand vervoer op de Container Echange Route (CER) voorlopig stop te zetten. De reden hiervoor is dat er op dit moment te veel risico’s en onzekerheden zijn waardoor er geen voldoende concurrerend product kan worden ontwikkeld. Dit meldt Port of Rotterdam.

Havenbedrijf Rotterdam heeft alle betroken partijen hiervan in kennis gesteld. In de komende maanden voert HbR overleg met partijen hoe de CER gebruikt kan worden voor bemand vervoer van containers.

Operationele en financiële risico's 

Dat de aanbestedingsprocedure nu is stopgezet wil nadrukkelijk niet zeggen dat er geen geschikte partij is die de gevraagde technologie kan leveren. De aanbestedingsprocedure heeft wel degelijk een technisch uitvoerbaar voorstel opgeleverd van een leverancier van autonoom rijdende voertuigen. De complexiteit van het project ligt echter niet louter in wat er technisch kan. Ook operationeel en financieel moeten de risico’s verantwoord zijn.

Autonoom transport

Havenbedrijf Rotterdam ziet in de toekomst wel degelijk mogelijkheden en veel perspectief in volledig autonoom transport van stack tot stack en zal met potentiële leveranciers en stakeholders in gesprek blijven om te bekijken hoe dit op termijn mogelijk te maken.

Door: Nationale Transportgids
Beeld: Port of Rotterdam