Rijkswaterstaat: Sluis St. Andries weer open voor scheepvaart

Er is de afgelopen weken hard gewerkt om sluis Sint Andries weer open te kunnen stellen voor de scheepvaart. Sinds woensdagmiddag 12 mei 17.00 uur kunnen schepen weer van de Maas naar de Waal en vice versa via sluis St. Andries. Dit meldt Rijkswaterstaat.

Maandag 15 maart werd sluis Sint Andries tussen Sint Andries en Rossum per direct gestremd. Er werd een aantal technische gebreken geconstateerd, waardoor het schutten niet langer verantwoord leek. Na uitgebreide (duik)inspecties en berekeningen, bleek dat er wel veilig geschut kon worden, maar dat er flinke slijtage was aan onderdelen van de sluisdeuren.

Herstelwerkzaamheden

Inmiddels zijn de beschadigde druk- en geleidewielen aan de sluisdeur aan de Waalzijde vervangen en is de drukrails gerepareerd. Omdat de sluis nu toch buiten gebruik was, heeft Rijkswaterstaat ook baggerwerkzaamheden uit laten voeren. De vervuiling in de nabijheid van de sluisdeuren die ook tot storingen leidde, is weggehaald.

Verder is er extra data verzameld naar aanleiding van bevindingen van eerdere onderzoeken, die Rijkswaterstaat straks kan gebruiken bij het monitoren van de sluis. Rijkswaterstaat heeft proefsluitingen gedaan om te testen of de problemen ook echt verholpen zijn. De sluis functioneert momenteel weer naar behoren.

Jaren 30

Sluis St. Andries stamt, net als veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten, uit de jaren 30 van de twintigste-eeuw. De sluis is door de jaren heen intensief belast. Dit vergroot de kans op storingen en slijtage. Het risico op uitval van sluis St. Andries blijft, ook na de herstelwerkzaamheden, reëel. Daarom houdt Rijkswaterstaat na afloop van deze werkzaamheden structureel preventieve controles om de inzetbaarheid van de sluis zoveel mogelijk te waarborgen. Deze controles zijn van te voren te plannen, waardoor belanghebbenden tijdig over een eventuele stremming geïnformeerd kunnen worden.

Door: Nationale Transportgids