CBS: Aan- en afvoer goederen nagenoeg stabiel in 2019

In 2019 werd 629 miljard kilogram goederen aangevoerd, 1 procent meer dan in 2018. Tegelijkertijd bleef de afvoer van goederen met 558 miljard kilogram nagenoeg gelijk. Dat blijkt uit nieuwe analyses van de goederenstromen in ons land. Ongeveer twee derde van de goederen komt over zee het land in. Ruim een kwart van de waarde van de aangevoerde goederen betreft machines en elektronica. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Van alle inkomende goederen is 44 procent bestemd voor binnenlands gebruik, 40 procent wordt doorgevoerd en 16 procent wordt wederuitgevoerd.

Meeste goederen komen en gaan over zee

Van de 629 miljard kilogram aan goederenaanvoer bereikte 65 procent ons land per zeeschip, 15 procent kwam over de weg, 11 procent per binnenvaartschip en 8 procent per pijpleiding. Ook de goederenafvoer ging het vaakst over zee. Ruim een derde van de afgevoerde goederen ging per zeeschip, 23 procent verliet het land per binnenvaartschip, 19 procent over de weg en 17 procent per pijpleiding.

Klein aandeel luchtvaart

Met ongeveer 0,15 procent heeft de luchtvaart een klein aandeel in het brutogewicht van de inkomende en uitgaande goederenstromen. Per vliegtuig wordt vooral relatief waardevol stukgoed vervoerd. Het aandeel van de luchtvaart in de waarde van de goederen is dan ook veel groter: 4 procent van de aanvoer en 8 procent van de afvoer ging per vliegtuig.

Door: Nationale Transportgids