Noordelijke Nederlandse havens toekomstige energiehub van Noordwest-Europa

De drie noordelijk gelegen Nederlandse havens, Groningen Seaports, Port of Den Helder en Port of Amsterdam, kunnen zich in de komende decennia ontwikkelen tot een belangrijke energiehub in Noordwest-Europa. Dit blijkt uit de studie ‘Havenschets’ van de Rijksuniversiteit Groningen, TNO en New Energy Coalition naar de rol van deze havens in de energietransitie. Dit meldt Groningen Seaports.

De studie laat zien dat nauwe samenwerking kan leiden tot significante synergievoordelen, met kostenbesparingen oplopend tot zo’n 300 miljoen euro per jaar voor het Nederlandse energiesysteem. Het eindrapport van het 2-jarige TKI-onderzoek werd deze week aangeboden aan gedeputeerden Nienke Homan van Provincie Groningen en Edward Stigter van Provincie Noord-Holland.

Waterstof

De behoefte aan groene vormen van gas waaronder waterstof voor met name de industrie- en mobiliteitssector is acuut en enorm). Naast gebruik als grondstof zal in Noordwest-Europa ook een deel van de elektriciteit moeten worden omgezet in waterstof al is het maar om congestieproblemen op het elektriciteitsnetwerk te voorkomen.

Door: Nationale Transportgids