Binnenvaart vervoerde minder goederen in crisisjaar 2020

De binnenvaart heeft in coronajaar 2020 minder goederen vervoerd in vergelijking met een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was de afname in zijn geheel toe te schrijven aan het internationale transport. Het binnenlands vervoer nam qua gewicht juist iets toe.

In totaal was de binnenvaart vorig jaar goed voor 349 miljoen ton aan goederen. Dat was 2,3 procent minder dan een jaar eerder. Internationale transporten zagen het totale gewicht met 4,1 procent dalen.

Vooral het verschepen van droge bulk, zoals kolen en ijzererts, droeg bij aan de daling. Hier was sprake van een daling van bijna 9 procent. Het gewicht aan natte bulkgoederen als ruwe olie, benzine, diesel, maar ook vloeibare chemicaliën en eetbare oliën en vetten, steeg met 1,7 procent.

Afvoer en doorvoer

De daling van het internationaal vervoerde gewicht werd op zijn beurt weer veroorzaakt door afgenomen afvoer en doorvoer. Binnenvaartschepen vervoerden in 2020 bijna 116 miljoen ton vanuit ons land naar een buitenlandse bestemming. Dit is een daling van 6,5 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Vooral naar Duitsland werd minder verscheept. De afvoer van goederen vanuit Nederland naar Duitsland daalde in 2020 met 14,3 procent naar 61 miljoen ton. Er werden vooral minder kolen naar Duitsland vervoerd, een trend die al jaren aan de gang is. Ook het vervoer van ijzererts lag beduidend lager.

Rotterdam

Ongeveer de helft van de geladen en geloste goederen is afkomstig uit het havengebied Rotterdam. De totale overslag van goederen door binnenvaartschepen daalde hier vorig jaar met 0,9 procent tot 150 miljoen ton. De aanvoer door binnenvaartschepen naar Rotterdam nam met dik 8 procent toe. De afvoer zakte met bijna 5 procent in.

Door: ANP