Vaarverbod Noordwest Overijssel en Kanaal Almelo-de Haandrik

De provincie Overijssel heeft een vaarverbod afgekondigd voor Noordwest Overijssel en het kanaal Almelo-De Haandrik. Met het vaarverbod willen de vaarwegbeheerders schade aan de infrastructuur zoals oevers, bruggen en sluizen voorkomen. Dit meldt de provincie Overijssel.

Deze schade kan ontstaan als het ijs door schepen wordt gebroken en verplaatst. Het vaarverbod duurt zolang de weerssituatie daarom vraagt.

Geen garantie

Een vaarverbod betekent niet dat ijs dat er ligt veilig is. Mensen zijn zelf verantwoordelijk als ze zich op het ijs begeven. Houd hiervoor de berichten van de lokale overheden en ijsverenigingen in de gaten.

Op www.vaarweginformatie.nl zijn de ijskaarten van alle provincies te raadplegen over de bevaarbaarheid.Dagelijks wordt de situatie gemonitord en worden de ijskaarten, indien nodig, aangepast.

Door: Nationale Transportgids