Spoedwerkzaamheden voor herstel sluisdeur oostkolk sluis Heel

Rijkswaterstaat gaat herstelwerkzaamheden uitvoeren aan de zuidelijke sluisdeur van de oostkolk van sluis Heel in het Lateraalkanaal langs de Maas. De aannemer Combinatie Mourik-Dynniq is afgelopen maandag gestart met deze spoedwerkzaamheden, die naar verwachting eind februari afgerond zullen zijn. Dit meldt Rijkswaterstaat.

De oostkolk is tijdens de werkzaamheden gestremd. De westkolk blijft in bedrijf. Op drukke tijden moeten schippers rekening houden met iets langere wachttijden voor de sluis of ze kunnen kiezen voor de omleidingsroute via de Maas.

Schade door drijfhout

Er is schade ontstaan aan de zuidelijke sluisdeur toen op 4 januari een groot stuk drijfhout tussen de deur en de afdichtlijst die tegen het beton aan zit, terecht is gekomen. Hierdoor is het draaipunt van de deur beschadigd en is er betonschade opgetreden op de plaats waar het draaipunt er aan zit bevestigd.

Herstel

Kort na de beschadiging aan de deur is de sluiskolk uit bedrijf gegaan. de aannemer Combinatie Mourik-Dynniq heeft inspecties uitgevoerd en vastgesteld dat er geen tijdelijke maatregelen mogelijk waren. Er zijn nieuwe onderdelen besteld voor de reparatie en tegelijk zijn de voorbereidingen gestart om snel te kunnen starten met herstelwerkzaamheden. De werkzaamheden zijn maandag gestart.

De aannemer voert de herstelwerkzaamheden uit op de wal nabij de sluis. Eerst wordt de sluisdeur gedemonteerd en uitgehesen. De beschadigde draaipunten worden gerepareerd, vervangen en opnieuw afgesteld. Tevens wordt de betonconstructie aangepakt. Ook vinden er inspecties plaats aan onder andere het onderdraaipunt dat onder het water zit.

Hinder voor scheepvaart

Scheepvaart kan hinder ondervinden, omdat er maar 1 sluiskolk in bedrijf is. De wachttijden kunnen oplopen tot twee uur. Schepen kunnen ook omvaren over de Maas waarbij ze sluis Linne en Roermond moeten passeren.

Sluis Heel

De sluis heeft twee parallel liggende sluiskolken (de oostkolk en de westkolk) en ligt direct ten westen van de sluis Linne. In 1972 is het Lateraalkanaal met daarin de sluis Heel geopend.

Door: Nationale Transportgids
Beeld: Rijkswaterstaat