Vervolg voor walstroomproject Landtong Rozenburg met Vopak Europoort

Op de Landtong Rozenburg is onlangs een installatie gebouwd waardoor de grote schepen van Heerema hun dieselgeneratoren kunnen uitzetten en overschakelen op stroom van de windturbines op de Landtong. Deze walstroominstallatie wordt in het eerste kwartaal van 2021 in gebruik genomen. Eneco en het Havenbedrijf Rotterdam, verenigd in Rotterdam Shore Power BV, hebben nu met Vopak Europoort afgesproken om gebruik van walstroom op deze terminal te onderzoeken. Dit meldt Port of Rotterdam.

Vopak Europoort ligt ter hoogte van de ligplaats van Heerema aan de andere kant van het Calandkanaal. Daarom wordt onderzocht of en hoe de nu gebouwde installatie op de Landtong ook voor Vopak kan worden ingezet. Bij de terminal van Vopak Europoort meren grote tankers aan. Het aansluiten van dit type schepen op walstroom kent een aantal belangrijke technische uitdagingen en wordt daarom op internationaal nog niet of nauwelijks toegepast.

Het haalbaarheidsonderzoek dat Vopak en Rotterdam Shore Power nu doorlopen zoekt naar goede technische en commerciële oplossingen voor deze uitdagingen, die wellicht dan ook als internationale standaard kunnen gaan dienen.

Technische en economische haalbaarheid

In het onderzoek van Vopak en Rotterdam Shore Powerstaan veiligheid en de technische en economische haalbaarheid centraal: wat is er nodig om het te realiseren, wat kost dat en wat levert het op? Het onderzoek zal rond de zomer van 2021 gereed zijn.

Een belangrijk voordeel van walstroom is dat er minder stikstof, fijnstof en CO2 in de lucht komen. Daardoor neemt de luchtverontreiniging af en wordt klimaatverandering tegen gegaan. Ook kan walstroom het geluid van scheepsmotoren verminderen.

Op grote schaal

Het Havenbedrijf en de gemeente Rotterdam hebben het afgelopen jaar een gezamenlijke walstroomstrategie gepresenteerd. Doelstelling daarvan is om tot 2025 acht tot tien walstroomprojecten uit te voeren, daarvan te leren en dan na 2025 walstroom op grote schaal toe te passen in de Rotterdamse haven.

Door: Nationale Transportgids
Beeld: Port of Rotterdam