Rijkswaterstaat voert inspecties uit aan bruggen in Zeeland, mogelijk hinder

Vooruitlopend op het grote onderhoud aan de Zeeuwse Rijksbruggen, voert Rijkswaterstaat van december 2020 tot mei 2021 grondige inspecties uit. De inspecties moeten een nog beter beeld geven van de technische staat van de bruggen en helpt Rijkswaterstaat scherpe keuzes te maken in de precieze renovatiewerkzaamheden die vanaf 2023 op de planning staan. Dit meldt Rijkswaterstaat. 

Een gespecialiseerd bedrijf begint in december 2020 met drone-inspecties. De drones vliegen schuin boven en naast de bruggen om beelden te maken van onder meer de staalconstructies. Per dag zullen de dronepiloten ongeveer één brug inspecteren. Belanghebbenden, zoals de wegbeheerder en gebruikers van omliggende grond, worden hiervan op de hoogte gesteld. Voor weggebruikers geven deze inspecties geen hinder en boven passerend scheepvaartverkeer wordt niet gevlogen.

Fysieke inspecties

Rijkswaterstaat start eind januari 2021 met de aanvullende fysieke inspecties. Met behulp van hoogwerkers, laagwerkers en pontons onderzoeken ze bijvoorbeeld de staat van de voegovergangen (de overgang van het brugdek naar het wegdek), de opleggingen (het punt waar het brugdek op de pijlers rust) en de stalen constructies, zoals die van de bogen en leuningen. Ook wordt gekeken naar de betonconstructies en zaken als de rijdekken, hemelwatervoorzieningen en elektrotechnische installaties.

Tien Zeeuwse bruggen

De uitkomsten van de inspecties helpen verder te bepalen welke werkzaamheden vanaf 2023 precies moeten worden uitgvoerd en in welke volgorde dat gedaan moet worden. Dit gebeurd bij voorkeur op basis van urgentie. De bruggen waar renovatie het hardste nodig is gebeuren het eerst. Het gaat in totaal om inspecties aan tien Zeeuwse bruggen. In alfabetische volgorde: de twee Bathsebruggen, drie Kreekrakbruggen, Postbrug, Slaakbrug, Tholensebrug, Vlakebrug en Vossemeersebrug.

Hinder tijdens inspecties

De fysieke inspecties van eind januari tot mei 2021 brengen enige hinder met zich mee voor zowel het wegverkeer als de scheepvaart. Mogelijk wordt er tijdelijk een rijstrook afgesloten om ruimte te geven aan de uitvoerders. Er blijft dan altijd één rijstrook beschikbaar en er worden verkeersregelaars ingezet zodat het verkeer vlot en veilig kan passeren. Bovendien werkt Rijkswaterstaat van brug naar brug, dus is ook de hinder gefaseerd.

Op de vaarweg onder de bruggen door, geldt tijdelijk een snelheids- en breedtebeperking tijdens het uitvoeren van een aantal inspecties. Door middel van een BAS-bericht stelt Rijkswaterstaat de gebruikers hiervan tijdig op de hoogte. 

Door: Nationale Transportgids